Nieuws

Hier vind je het laatste nieuws over alles wat met GOAB te maken heeft: van bijeenkomsten tot de laatste beleidsinformatie en van oproepen en aankondigingen tot interessante onderzoeksuitkomsten.

Webinar Nieuwkomers GOAB

In maart 2022 organiseren we opnieuw een webinar over nieuwkomersonderwijs in voorschool/ PO en de rol van gemeenten en kinderopvang daarbij. Het wordt een interactieve bijeenkomst waarbij alle GOAB-partners welkom zijn: gemeenten, VE-aanbieders en primair onderwijs.

Lees verder
Primair Onderwijs Rapport CBS 10 2

In 2018 heeft het ministerie van OCW het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs en het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid herzien. Sindsdien maakt OCW gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder in opdracht van het ministerie heeft ontwikkeld. Op basis van de eerste evaluatie wordt deze indicator nu herzien.

Lees verder
GOAB webinar evaluatie periode 2019-2022

De huidige GOAB periode loopt van 2019 tot en met 2022. Op 20 januari vond daarom de webinar 'Evaluatie voor de GOAB-periode 2019-2022' plaats. Het doel van de bijeenkomst was om partners een kader geven voor een inhoudelijke evaluatie voor de GOAB-periode 2019-2022.

Lees verder
GOAB Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs onderzoek

Met het Nationaal Programma Onderwijs stelt het kabinet 5,8 miljard euro beschikbaar. Naast scholen zijn de gemeenten een belangrijke schakel in de uitvoering van het NP Onderwijs. Vandaar dat Regioplan op 13 januari gemeenten heeft uitgenodigd om hun ervaringen met de uitvoering van het NP Onderwijs te delen in een digitale vragenlijst.

Lees verder
GOAB gemeentelijke onderwijsachterstanden (1)

In 2017 werden er in vijf gemeenten innovatiecentra opgericht om de voor- en vroegschoolse educatie (vve) te versterken. Een proeftuin waarin de kinderopvang gedurende drie jaar met een innovatieve maatregel experimenteerde. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) onderzochten het Kohnstamm Instituut, KBA Nijmegen en de Vrije Universiteit Amsterdam de effectiviteit van deze innovaties.

Lees verder