Jaarverantwoording door gemeenten voor de Lokale Educatieve Agenda en VVE

De Inspectie van het Onderwijs vraagt gemeenten ieder jaar om een vragenlijst in te vullen over de taken voor de Lokale Educatieve Agenda (LEA) en de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Door de regeling gegevensverstrekking verandert hier iets in. Vanaf 1 januari 2024 moet het college van burgemeester en wethouders de vragenlijst vaststellen voordat de gemeente deze naar de Onderwijsinspectie stuurt.

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvanglocaties en het bestrijden van onderwijsachterstanden. Daar houdt de Inspectie dus niet direct toezicht op. Het toezicht richt zich op het werk wat gemeenten doen en heet daarom interbestuurlijk toezicht.

De jaarverantwoording Lokale Educatieve Agenda en VVE gaat over het voorgaande jaar. De gegevens worden gebruikt om een risicoanalyse te doen en om de minister te informeren over de uitvoering van deze taken door gemeenten. Lees hier meer over de jaarverantwoording.

Delen