Ondersteuningstraject GOAB: Kansen voor kinderen

OberonSardes en CED-Groep voeren dit traject uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (OCW). Sinds de start van het traject werken wij aan kansen voor alle kinderen, met gemeenten maar ook in toenemende mate met de VE-aanbieders. 

Afgelopen jaren is de kwaliteit en de invulling van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid flink vooruit gegaan. Tegelijkertijd vragen de ontwikkelingen van alle dag, bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis, veel van gemeenten, kinderopvang, peuteropvang en basisscholen. Dat maakt een goed ondersteuningstraject urgenter dan ooit. In de huidige ondersteuningsperiode zorgen we daarom voor een inspirerend en verdiepend samenhang aanbod voor gemeenten en VE-aanbieders. Wij zien veel kansen voor een versteviging van de samenwerking tussen gemeenten en VE-aanbieders en in een versterking van gezamenlijk geformuleerde ambities.

In deze periode willen we opnieuw een wezenlijke kwaliteitsimpuls geven aan GOAB zodat aan het einde van deze ondersteuningsperiode gemeenten nog effectiever beleid hebben voor kwetsbare kinderen en VE-aanbieders nog beter uitvoering geven aan VE. Hoe gaan we dit doen?

  • Van uitbreiding en intensivering naar verbetering van de kwaliteit van GOAB
  • Verbindingen tussen de gemeente, voorschoolse sector en het onderwijs stimuleren
  • Landelijk beleid is afgestemd op gemeentelijke en lokale realiteit

Wat kun je van ons verwachten?

  • Participeren: zes kenniskringen verspreid over Nederland en een kenniskring voor de G44
  • Kennis verwerven: een actuele website met toegankelijke informatie gebundeld in een kennisbank
  • Ontdekken en ontwikkelen: door themabijeenkomsten, fieldlabs, inspiratiecolleges en webinars voor gemeenten en VE-aanbieders
  • De kunst afkijken: we delen inspirerende voorbeelden en praktische handreikingen

Deze website verbindt de verschillende onderdelen van dit ondersteuningstraject door bijeenkomsten aan te kondigen en hierop terug te blikken, je op de hoogte te houden van actualiteiten en achtergrondinformatie en het verspreiden van praktische handreikingen. Hier vinden beleidsambtenaren en VE-aanbieders alle nodige informatie om te kunnen voortbouwen op goede voorbeelden en zich te laten inspireren door nieuwe inzichten.

   Een samenwerking van: