Handreiking voor effectieve online interactie met lager opgeleide ouders

De coronapandemie heeft grote gevolgen gehad voor de uitvoering van educatieve ouderprogramma's, die ineens noodgedwongen online moesten plaatsvinden. Mensen met een lagere sociaal economische status ondervinden vaker beperkingen bij online communicatie (zoals technische obstakels en sociaal ongemak). Deze groep beschikt vaak onvoldoende over basisvaardigheden op digitaal gebied. Vinci keek daarom samen met ICT-experts en wetenschappers van onder andere de Vrije Universiteit naar de voorwaarden voor effectieve online-interactie met ouders met een lagere sociaal economische status, die vaak beperkte taal- en digitale vaardigheden hebben.

Hieruit is een handreiking ontstaan met een aantal principes voor virtuele communicatie met de doelgroep (ouders met een lagere sociaal economische status). De handreiking geeft bijvoorbeeld aandachtspunten met betrekking tot de structuur van online bijeenkomsten. Ook worden verschillende werkvormen, gesprekstechnieken en de inzet van andere specifieke hulmiddelen beschreven.

Scholen (en programmamakers) kunnen de handreiking gebruiken om geslaagde online interactie met ouders vorm te geven.

Nieuwsgierig geworden? Download dan hier de handreiking.

Delen