Briefadvies over voorzieningen jonge kind

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad advies uitgebracht over doorlopende lijnen en gelijke onderwijskansen bij voorzieningen voor het jonge kind.

De Onderwijsraad adviseert voor- en vroegschoolse educatie (vve) te garanderen en op een aantal punten te versterken. Zo kunnen alle kinderen goed beslagen ten ijs komen in groep 3 van het basisonderwijs. Dat draagt bij aan gelijke onderwijskansen.

Goed functionerende vve is volgens de raad een onmisbare schakel in het realiseren van meer gelijke onderwijskansen voor kinderen tussen 2,5 en 6 jaar, die een risico lopen op onderwijsachterstanden. De vve kan worden versterkt door de voorschoolse voorziening en groep 1 en 2 van de basisschool beter op elkaar aan te laten sluiten. Daartoe pleit de raad voor landelijke doelen voor het speel- en leeraanbod van de vve en betere samenwerking en professioneel handelen van pedagogische medewerkers en leraren.

Benieuwd naar het volledige briefadvies? Download deze hier.

Delen