Wat werkt bij de taalontwikkeling van kinderen in gezinnen?

Ervaringsdeskundigen en experts uit de wetenschap en praktijk (van onder andere de Universiteit Utrecht en het Kohnstamm Instituut) hebben op verzoek van het Expertisepunt Basisvaardigheden op een rij gezet wat werkt bij de taalontwikkeling van kinderen in gezinnen.

Ouders hebben een cruciale rol bij het leren van taal aan hun kinderen. Interactie en voorlezen stimuleert de woordenschat, waarmee zij op latere leeftijd mee kunnen komen op school en in de maatschappij. Maar de wijze waarop kinderen thuis taal aanleren, sluit niet altijd aan bij de taalvaardigheden die nodig zijn om mee te kunnen doen op school. Sommige ouders hebben bijvoorbeeld zelf moeite met lezen en schrijven, waardoor het een uitdaging is om hun kinderen te ondersteunen bij de taalontwikkeling. Dit heeft invloed op de kansen van het kind om mee te komen op school, maar ook om later mee te komen in de maatschappij. Om die reden geven ervaringsdeskundigen en experts kennis over wat werkt in de aanpak bij het versterken van taal in gezinnen. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van veelbelovende aanpakken en initiatieven.

Lees er meer over in de publicatie van het Expertisepunt Basisvaardigheden

Delen