Voorschoolse educatie in 2022 grotendeels op orde

De Inspectie van het Onderwijs deed onderzoek naar de kwaliteit van voorschoolse educatie in 2022. Hiervoor heeft de Inspectie 195 voorscholen onderzocht. De resultaten laten zien dat de kwaliteit grotendeels op orde is, waarbij de meeste voorschoolse locaties een Voldoende tot Goed scoorden.

Op de onderwerpen aanbod, pedagogisch-educatief handelen, samenwerking, kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording wordt Voldoende tot Goed gescoord. Wel zijn er nog aandachtspunten rondom het aanbod, het educatieve handelen en de samenwerking met basisscholen en ouders. Daarmee is de kwaliteit van de voorschoolse educatie stabiel gebleven tussen 2019 en 2022.

De Inspectie van het Onderwijs heeft een factsheet uitgebracht met (toelichting van) de belangrijkste bevindingen.

Download hier het hele nieuwsbericht en de factsheet.

Delen