Notitie OCW over extra kwalificatie-eisen VE

Het ministerie van OCW heeft een notitie gepubliceerd voor aanbieders van voorschoolse educatie (VE), GGD-inspecteurs en gemeenten. In de notitie staat beschreven hoe je kunt aantonen dat een pedagogisch medewerker voldoet aan de extra kwalificatie-eisen die nodig zijn voor het werken op een VE-groep.

Dit bericht is op 15-04-2024 geüpdatet.

Om te kunnen vaststellen of iemand als beroepskracht VE mag werken moet kunnen worden aangetoond dat aan de onderstaande kwalificatieeisen wordt voldaan:

1. een beroepskwalificatie voor werken als pedagogisch medewerker in de kinderopvang volgens de cao kinderopvang; én
2. specifieke scholing VE; én
3. voldoen aan de taaleis 3F VE.

Voor meer informatie en de notitie van OCW, klik hier.

Delen