Eindtoets is nu doorstroomtoets: wat is er veranderd?

De wet doorstroomtoetsen is vanaf dit schooljaar (2023-2024) van kracht. De wet heeft als doel om de eindtoets beter als instrument voor kansengelijkheid te laten functioneren. Dit betekent dat er nieuwe maatregelen zijn voor het bijstellen van het schooladvies en de gegevensuitwisseling van de doorstroomtoets. 

Vanaf schooljaar 2023-2024 zijn de belangrijkste veranderingen:

  • De Centrale Eindtoets stopt. De eindtoets in groep 8 wordt een 'doorstroomtoets', waardoor de nadruk komt te liggen op de doorstroom van het po naar vo (en niet op het einde van de ontwikkeling van de leerling op het po).
  • Er is een centraal aanmeldmoment (tussen 25 maart en 31 maart) waarin alle leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school.
  • Het tijdspad verandert van het schooladvies en de toets.
  • De scholen moeten in de schoolgids opnemen hoe het schooladvies tot stand komt.
  • Het schooladvies wordt naar boven bijgesteld als de leerling de doorstoomtoets beter gemaakt heeft.
  • Het College voor Toetsen en Examens bewaakt de kwaliteit van alle doorstroomtoetsen.

Lees meer in de brief van het ministerie van OCW of download de handige visual.

Delen