Stapeling van problemen bij 1 op 10 ouders

Ruim een op de tien ouders heeft te maken met een stapeling van zorgen of problemen op ten minste drie levensdomeinen. Ze hebben bijvoorbeeld niet alleen zorgen over de opvoeding of ontwikkeling van hun kinderen, maar ook geldzorgen en een gebrek aan sociale contacten. Dat blijkt uit de publicatie 'Meer zicht op ouders' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Dat de stapeling van zorgen of problemen veel voorkomt bij ouders, onderstreept volgens het SCP het belang van domeinoverstijgend werken. Een betere samenwerking tussen hulpverleners geeft meer inzicht in waarom een gezin in een bepaalde situatie terecht is gekomen, wat de onderliggende problemen zijn en welk soort ondersteuning het best aansluit.

Onvoldoende hulpbronnen

Ongeveer een op de twintig ouders heeft naast een stapeling van zorgen of problemen ook een tekort aan economische en persoonlijke hulpbronnen, zoals een laag inkomen of weinig ondersteuning uit hun omgeving. Toch gaat beleid er volgens het SCP nog te vaak vanuit dat ouders over voldoende hulpbronnen beschikken. Het is daarom belangrijk om te bekijken bij welke gezinnen de inzet van hulpbronnen versterkt kan worden, welke ouders ondersteuning krijgen vanuit hun netwerk, en wanneer het nodig is om passende, professionele hulp te organiseren.

Rapport Meer zicht op ouders

Bron: NJi

Delen