Actuele informatie taaleis en kwalificatie-eisen VE

Op 27 juni jl. publiceerde het ministerie van OCW een notitie met de kwalificatie-eisen voor pedagogisch medewerkers die in de voorschoolse educatie (VE) werken.

Dit bericht is op 15-04-2024 ge├╝pdatet.

Taaleis IKK

Per 1 januari 2025 moeten alle pedagogisch medewerkers in de kinderopvang voldoen aan de taaleis IKK. De taaleis houdt in dat pedagogisch medewerkers Mondelinge taalvaardigheid, bestaande uit Spreken, Luisteren en Gesprekken voeren, op taalniveau 3F moeten beheersen. Maar wanneer voldoe je hieraan en hoe toon je dit aan? Om duidelijkheid te scheppen over deze aantoonbaarheidseisen zijn er eenduidige afspraken gemaakt door de brancheorganisaties, cao-partijen, de MBO Raad, FNV en de ministeries van SZW en OCW.

Bekijk de factsheet Kwalificatie VE (april 2024)

Delen