Vernieuwd Utrechts Kwaliteitskader (UKK) geeft onderwijsprofessionals handvatten voor de educatie van het jonge kind

In opdracht van de gemeente Utrecht vernieuwden onderwijskundigen en pedagogen van de Universiteit Utrecht het Utrechts Kwaliteitskader (UKK). Dit kader geeft onderwijsprofessionals handvatten om de opvang en educatie van jonge kinderen te verbeteren.

De handvatten betreffen praktische richtlijnen voor professionals en een kader van waar de opvang en educatie van jonge kinderen aan moet voldoen. De samenwerking met en tussen organisaties is hierbij ook van belang. Alle acties zijn gericht op het realiseren van meer gelijke kansen voor alle kinderen.

De herziening van het UKK heeft tot meer speerpunten geleid, die gericht zijn op de brede talentontwikkeling van jonge kinderen. Daarnaast is er aandacht voor een inclusieve speel-leeromgeving en beschrijft de UKK een competentieprofiel voor onderwijsprofessionals, dat gebruikt kan worden als zelfevaluatieinstrument. Ten slotte is er meer aandacht voor gelijkwaardige samenwerking met ouders, voor burgerschap, het gebruiken van de thuistaal en hoe je als organisatie kan leren en ontwikkelen.

Nieuwsgierig geworden? Lees er hier meer over of download het vernieuwde Utrechts Kwaliteitskader. 

Delen