Stand van zaken herziening financieringsstelsel kinderopvang

De afgelopen anderhalf jaar heeft het kabinet gewerkt aan een nieuw financieringsstelsel voor de kinderopvang.

Goede kinderopvang helpt ouders werk en zorg te combineren en draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. De overheid betaalt hier nu aan mee door ouders als voorschot een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag te geven. Hiervoor is een complex stelsel opgebouwd, dat in een aantal gevallen leidt tot terugvorderingen en financiƫle problemen bij ouders. Daarom wilde het kabinet de toeslag afschaffen en werkende ouders een hoge overheidsvergoeding (96% van het maximum uurtarief) bieden, los van het inkomen. Zo wordt kinderopvang flink goedkoper voor veel ouders. De vergoeding zou direct aan de kinderopvanginstellingen worden overgemaakt.

De huidige kinderopvangtoeslag zal gefaseerd verhoogd worden in 2025 en 2026, het nieuwe stelsel zou worden ingevoerd in 2027 zodat de sector niet wordt overvallen door een plotselinge stijging in de vraag naar opvang.

De Kamerbrief beschrijft verschillende handelingsperspectieven. Daarmee zijn er diverse alternatieven mogelijk voor het huidige stelselontwerp.

Meer weten? Download dan hier de kamerbrief.

Delen