Handreiking: Samenwerken met alle ouders in de VVE

"Ouderbetrokkenheid is een belangrijke succesfactor voor het bereiken van resultaten met voor- en vroegschoolse educatie (vve)." Daarom ontwikkelde het GOAB consortium een handreiking om gemeenten, kinderopvang en scholen te ondersteunen. Waar deze handreiking over gaat, lees je hier.

Om succes te behalen met voor- en vroegschoolse educatie (vve) is ouderbetrokkenheid een belangrijke factor. De educatieve activiteiten die ouders met hun kinderen uitvoeren, leiden namelijk tot hogere opbrengsten van vve. Dat vraagt om een gemeentebrede aanpak. De gemeente draagt zorg voor een gezamenlijke visie op ouders, heeft zicht op het aanbod, stelt budget ter beschikking en maakt afspraken met maatschappelijke partners over de uitvoering van gemeentelijk ouderbeleid.

Er is nog veel wat we niet weten over ouderbeleid, omdat er nog geen gedegen onderzoek naar is gedaan. Informatie hierover helpt gemeenten, kinderopvang en onderwijs bij het maken van keuzes. Deze handreiking gaat in op de definitie van ouderbetrokkenheid en de wijze waarop je als kinderopvang of school maatwerk kan bieden. Er is immers geen aanpak die iedere ouder aanspreekt en voor iedereen werkt.

Deze handreiking is geschreven voor gemeenten, kinderopvang en onderwijs, die aan de slag willen met met hun ouderbeleid. De handleiding focust zich op het ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor ouders met kinderen tussen 0 en 6 jaar, met speciale aandacht voor ouders waar extra aandacht nodig is om ze te bereiken en te ondersteunen.

De handreiking bevat praktische suggesties en materialen en actuele kennis (ontleend aan wetenschappelijk onderzoek).

Download hier het rapport.

Delen