Mogelijkheid tot meertalige kinderopvang per wet vastgelegd

Vanaf 1 februari 2024 mogen kinderopvangcentra meertalige dagopvang aanbieden. Dit betekent dat de kinderopvang maximaal 50% van de dagelijkse opvangtijd in het Duits, Engels of Frans aangeboden mag worden.

Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat er een behoefte bestaat onder ouders naar meertalige kinderopvang. Het aanbieden van de talen Duits, Engels of Frans gedurende de dagopvang versterkt de doorlopende leerlijn met het basisonderwijs. De verdeling van ten minste 50% Nederlands en maximaal 50% van deze talen heeft positieve effecten op de taalontwikkeling van kinderen. Meertalige dagopvang biedt daarmee voordelen voor zowel kinderen met Nederlands als thuistaal, als voor kinderen voor wie Nederlands een vreemde taal is.

Buitenschoolse opvang mag overigens al langer meertalig worden aangeboden.

Het hele nieuwbericht is te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Delen