Tijdelijke wet nieuwkomers

Om de druk op het nieuwkomersonderwijs op te vangen, is in oktober 2023 de tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in werking getreden. Deze wet zal na vijf jaar vervallen. 

Sinds februari 2022 heeft de toestroom van nieuwkomers een grote vlucht genomen. Naar verwachting zal de toestroom van nieuwkomers verder toenemen. Dit wetsvoorstel bevat twee typen maatregelen die ervoor moeten zorgen dat er in Nederland voor alle leerplichtige jongeren voldoende onderwijsplekken zijn. Dit zijn:

  1. een overlegplicht tussen het college van burgemeester en wethouders (B&W) en schoolbesturen om samen afspraken te maken over het onderwijs voor nieuwkomers
  2. de mogelijkheid voor gemeenten en scholen om in een noodsituatie een tijdelijke nieuwkomersvoorziening in te richten.

Het doel van dit voorstel is het voorzien in maatregelen die ervoor moeten zorgen dat er in Nederland voor alle leerplichtige jongeren voldoende onderwijsplekken zijn.

Lees meer in de officiële bekendmaking.

Delen