Privacybeleid

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. In onze privacyverklaring informeren wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

GOAB vindt het belangrijk om de privacy te beschermen van onze contactpersonen en bezoekers van de GOAB-website. We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens en houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

GOAB verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • voor het bijhouden van de contactpersonenbestanden;
  • voor de website goab.eu. 

Wanneer u persoonsgegevens met ons deelt, bewaren wij deze niet langer dan noodzakelijk. GOAB voert een adequaat beleid voor gegevensbescherming om ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, evenals ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking en verlies van persoonsgegevens. Hier onder gaan we nader in op de verschillende doelen.

Contactpersonenbestanden

Als u per e-mail correspondeert met GOAB of medewerkers van GOAB kunnen uw contactgegevens worden opgeslagen in het contactenbestand van GOAB of individuele medewerkers. Als u hiertoe verzoekt, kunnen we uw gegevens hieruit verwijderen of corrigeren.