Kinderopvangtoeslag in 2024 extra verhoogd

De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen om de maximum uurprijzen voor kinderopvangtoeslag in 2024 extra te verhogen. De maximum uurprijs sluit op deze manier beter aan bij de tarieven die ouders moeten betalen voor kinderopvang.

Jaarlijks worden de maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag met ingang van 1 januari geïndexeerd.

Het voorstel voor indexering ziet er als volgt uit:

 

Tabel Maximum uurprijs voor verschillende soorten opvang

Maximum uurprijs

2023

2023 (extra verhoging)

2024

Dagopvang

€8,97

€9,12

€10,25

Buitenschoolse opvang

€7,72

€7,85

€9,12

Gastouderopvang

€6,73

€6,85

€7,53

 

Het wijzigingsbesluit kinderopvangtoeslag wordt met spoed opgesteld en kan op zijn vroegst in maart 2024 gepubliceerd worden. Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft aan Dienst Toeslagen gevraagd al te anticiperen op de totstandkoming van het wijzigingsbesluit, zodat ouders zo snel mogelijk (eind december) de hogere voorschotten voor 2024 ontvangen.

Het is de bedoeling dat de extra verhoging van de maximum uurprijzen niet tot hogere tarieven voor ouders leidt. Minister Van Gennip gaat hierover met de sector in gesprek.

Lees de kamerbrief voor een nadere toelichting.

 

Delen