Toelichting beschikkingen GOAB 2023 en 2024

Eén dezer dagen ontvangen gemeenten de definitieve beschikking 2023 en voorlopige beschikking 2024 inzake het GOAB-budget. In deze tabel zijn de bedragen voor alle gemeenten gepubliceerd.

Berekening budgetten

Voor het vaststellen van de budgetten wordt vanaf dit jaar gebruik gemaakt van de score op de teldatum één jaar voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar en van de score twee jaar voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar. Voor 2024 is dat dus 1 februari 2022 en 1 februari 2023. Bij de vorige berekeningen voor kalenderjaar 2022 en 2023 is daar eenmalig van afgeweken, omdat er toen nog geen februaritelling was (zie artikel 4 in het besluit).

Update handreiking

In het laatste kwartaal van 2023 komt een update van de handreiking voor de huidige OAB-periode. Deze korte brochure geeft richtlijnen voor de inzet van GOAB-middelen vanuit de gedachten van de wetgever. Het document is voornamelijk bedoeld om denkrichtingen voor beleidsontwikkelingen te geven. Het is nadrukkelijk geen "checklist" of verplichting. De handreiking is in opdracht van en in overleg met OCW tot stand gekomen.

De handreiking is opgedeeld in drie delen: toelichting op de specifieke uitkering, toelichting op drie inhoudelijke onderdelen waaraan GOAB-middelen uitgegeven mogen worden en tenslotte wordt er ingegaan op richtlijnen voor activiteiten waarover specifieke vragen zijn ontvangen.

Veelgestelde vragen

Daarnaast staan antwoorden op veel van de vragen over het GOAB-budget op de 'Veelgestelde vragen'-pagina over dit onderwerp. Hier zijn verschillende vragen en antwoorden gepubliceerd die over de beschikkingen en de verantwoording van de middelen gaan.

Delen