Inspiratie voor gemeenten en ve-aanbieders

Met het GOAB ondersteuningstraject gevormd door Oberon, Sardes en CED-Groep werken wij samen met gemeenten en ve-aanbieders aan kansen voor kinderen. Met de informatie op deze site dragen wij bij aan een Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid van hoge kwaliteit.

Recent nieuws

Handreiking Gemeente Goab Bekostiging Ve

Hoe kan ik de subsidieregeling vereenvoudigen of weer up-to-date maken? Hoe weet ik wat een goede uurprijs ve is? Wat mag ik bekostigen en wat niet? Wat te doen met de verschillende wensen van ve-aanbieders? Dat zijn allemaal vragen die we beantwoorden in onze nieuwe handreiking voor gemeenten: 'Bekostiging voorschoolse educatie'.

Lees verder
Seo Onderzoek Gevolgen Van Kansenongelijkheid In Nederland

Om die vraag te beantwoorden deden de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam (2023) onderzoek naar de proceskwaliteit op negen peuter-kleuterlocaties. Dit is wat zij ontdekten -->

Lees verder
Overzicht Extra Ondersteuning Voor (Vve)Peuters

In dit derde tussenrapport van het EVENING project presenteren de onderzoekers nieuwe gegevens en analyses van de kwaliteit van voorschoolse educatie (VE). En het effect van deze beleidsmaatregels: 960 uur voorschoolse educatie, de invoer van de pedagogisch beleidsmedewerker, de startleeftijd en het urengebruik van voorschoolse educatie.

Lees verder