GOAB: inspiratie voor gemeenten

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Afgelopen jaren is de kwaliteit en de invulling van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid flink vooruit gegaan dankzij de grote inzet van gemeenten en samenwerkende partners. Het gehele proces is op de voet gevolgd en ondersteund door OCW. Ook zijn er aanvullende middelen gekomen om nieuwe kwaliteiteisen te kunnen bekostigen. Hoe het GOAB de komende jaren eruit gaat zien, is nog niet geheel uitgekristaliseerd. Wat we wel weten is dat we de kwaliteit willen handhaven en verbeteren. Dat vraagt om slimme beleidsvoering van de gemeenten, waarbij u als beleidsambtenaar ook keuzes moet maken.


Samenwerking

Het ondersteuningstraject wordt onder leiding van Oberon (www.oberon.eu), in samenwerking met Sardes (www.sardes.nl) en de CED-Groep (www.cedgroep.nl) uitgevoerd. Op deze site treft u informatie aan over de verschillende onderwerpen en links naar relevante achtergrondinformatie. Ter inspiratie treft u voor de verschillende thema’s ook aansprekende praktijkvoorbeelden aan en een agenda met relevante bijeenkomsten.

Praat mee op
het VNG-forum

Deel deze pagina:
Meer nieuws

Actueel

 • Fundament voor taalontwikkeling wordt in de eerste levensjaren gelegd

  15 maart 2019 | Kinderen leren taal snel en onbewust, maar ze leren taal niet automatisch. Een goed taalaanbod is cruciaal. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht.
  Lees verder

 • Kamerbrief: Bevordering kansengelijkheid in het onderwijs

  14 maart 2019 | In deze brief gaat Minister Slob in op kansengelijkheid in het onderwijs, de oorzaken en effecten van ongelijkheid en beschrijft hij het beleid om kansengelijkheid ...
  Lees verder

 • Motie VVE-voorschools verplicht voor asielzoekerskinderen

  14 maart 2019 | Op woensdag 13 maart heeft de Tweede Kamer de motie aangenomen dat kinderen van inburgeraars verplicht naar de voorschoolse opvang gaan.

  Lees verder

 • LKK 2018: Kwaliteit kinderopvang is op orde

  28 februari 2019 | De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland is over het algemeen voldoende tot goed. Dit blijkt uit de tweede meting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang.
  Lees verder