GOAB: inspiratie voor gemeenten

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Afgelopen jaren is de kwaliteit en de invulling van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid flink vooruit gegaan dankzij de grote inzet van gemeenten en samenwerkende partners. Het gehele proces is op de voet gevolgd en ondersteund door OCW. Ook zijn er aanvullende middelen gekomen om nieuwe kwaliteiteisen te kunnen bekostigen. Hoe het GOAB de komende jaren eruit gaat zien, is nog niet geheel uitgekristaliseerd. Wat we wel weten is dat we de kwaliteit willen handhaven en verbeteren. Dat vraagt om slimme beleidsvoering van de gemeenten, waarbij u als beleidsambtenaar ook keuzes moet maken.


Samenwerking

Het ondersteuningstraject wordt onder leiding van Oberon (www.oberon.eu), in samenwerking met Sardes (www.sardes.nl) en de CED-Groep (www.cedgroep.nl) uitgevoerd. Op deze site treft u informatie aan over de verschillende onderwerpen en links naar relevante achtergrondinformatie. Ter inspiratie treft u voor de verschillende thema’s ook aansprekende praktijkvoorbeelden aan en een agenda met relevante bijeenkomsten.

Praat mee op
het VNG-forum

Deel deze pagina:
Meer nieuws

Actueel

 • De Staat van het Onderwijs 2019

  15 april 2019 | Elk jaar in april publiceert de Inspectie van het Onderwijs een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel.
  Lees verder

 • Rol van gemeenten bij ouderbeleid

  12 april 2019 | Ouders spelen een uiterst belangrijke rol in het kansen-voor-kinderen beleid. Op 4 april 2019 is de rol van de gemeenten bij het ouderbeleid uitgebreid belicht.
  Lees verder

 • Effect vernieuwingen onderwijs nog vaak onduidelijk

  11 april 2019 | De Inspectie van Onderwijs constateert dat er onvoldoende zicht is op verbetering van onderwijskwaliteit door vernieuwende onderwijsconcepten.
  Lees verder

 • Drie aangenomen moties over voorschoolse educatie

  04 april 2019 | Afgelopen week zijn drie moties aangenomen over de uitwerking van maatregelen t.a.v. voorschoolse educatie:
  Lees verder