GOAB: inspiratie voor gemeenten

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Afgelopen jaren is de kwaliteit en de invulling van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid flink vooruit gegaan dankzij de grote inzet van gemeenten en samenwerkende partners. Het gehele proces is op de voet gevolgd en ondersteund door OCW. Ook zijn er aanvullende middelen gekomen om nieuwe kwaliteiteisen te kunnen bekostigen. Hoe het GOAB de komende jaren eruit gaat uitzien, is nog niet geheel uitgekristaliseerd. Wat we wel weten is dat we de kwaliteit willen handhaven en verbeteren. Dat vraagt om slimme beleidsvoering van de gemeenten, waarbij u als beleidsambtenaar ook keuzes moet maken.


Samenwerking

Het ondersteuningstraject wordt onder leiding van Oberon (www.oberon.eu), in samenwerking met Sardes (www.sardes.nl) en de CED-Groep (www.cedgroep.nl) uitgevoerd. Op deze site treft u informatie aan over de verschillende onderwerpen en links naar relevante achtergrondinformatie. Ter inspiratie treft u voor de verschillende thema’s ook aansprekende praktijkvoorbeelden aan en een agenda met relevante bijeenkomsten.

Praat mee op
het VNG-forum

Deel deze pagina:
Meer nieuws

Actueel

 • Symposium 'Leren is kinderspel?!'

  13 November 2017 | Op woensdag 14 februari 2018 organiseert gemeente Enschede in samenwerking met de VNG een symposium over IKC-vorming en voor-en vroegschoolse educatie (VVE).
  Lees verder

 • Wat betekent de harmonisatie voor de financiering van voorschoolse educatie?

  11 November 2017 | Peuterspeelzalen worden vanaf 1 januari kinderopvang. Voorschoolse educatie (ve) is gemeentelijk beleid en verandert in principe niet. Gemeenten stellen vast welke kinderen in aanmerking komen ...
  Lees verder

 • Proefschrift: hoe ervaren kinderen hun eigen armoede

  10 November 2017 | Asia Sarti onderzoekt hoe kinderen in achterstandswijken in Amsterdam en Hoorn het opgroeien in armoede ervaren en wat hun ideeën en wensen zijn voor het ...
  Lees verder

 • Netwerk- en inspiratiebijeenkomst 'Met ouders samen'

  26 Oktober 2017 | Gemeente Dordrecht nodigt u uit voor de stedelijke bijeenkomst “Met ouders samen” op 15 november 2017 in het Stadhuis van Dordrecht. De bijeenkomst is bedoeld ...
  Lees verder