GOAB: inspiratie voor gemeenten

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Afgelopen jaren is de kwaliteit en de invulling van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid flink vooruit gegaan dankzij de grote inzet van gemeenten en samenwerkende partners. Het gehele proces is op de voet gevolgd en ondersteund door OCW. Ook zijn er aanvullende middelen gekomen om nieuwe kwaliteiteisen te kunnen bekostigen. Met deze nieuwe kwaliteitseisen willen we de kwaliteit handhaven en verbeteren. Dat vraagt om slimme beleidsvoering van de gemeenten, waarbij u als beleidsambtenaar ook keuzes moet maken.


Samenwerking

Het ondersteuningstraject wordt onder leiding van Oberon (www.oberon.eu), in samenwerking met Sardes (www.sardes.nl) en de CED-Groep (www.cedgroep.nl) uitgevoerd. Op deze site treft u informatie aan over de verschillende onderwerpen en links naar relevante achtergrondinformatie. Ter inspiratie treft u voor de verschillende thema’s ook aansprekende praktijkvoorbeelden aan en een agenda met relevante bijeenkomsten.

  

Coronavirus

Op de pagina Actueel is een door het consortium opgesteld document toegevoegd voor GOAB-ambtenaren om de vragen die deze periode zijn ontstaan te ondervangen. Houd deze webpagina in de gaten voor de meest actuele berichtgeving.  

Praat mee op
het VNG-forum

Deel deze pagina:
Meer nieuws

Actueel

 • Inspiratie n.a.v. expertmeeting OAB in het onderwijs

  08 januari 2021 | Dit verslag geeft de uitkomsten weer van de expertmeeting van 3 december 2020; over GOAB in het onderwijs. Hieraan namen circa 20 ambtenaren en schoolvertegenwoordigers ...
  Lees verder

 • Kijktips ResearchED

  05 januari 2021 | ResearchED heeft een aantal kijktips opgesteld met relevante onderwerpen gerelateerd aan (afstands)onderwijs.
  Lees verder

 • Notitie Ongelijkheid van het Jonge Kind

  21 december 2020 | Kinderen van ouders met een lager inkomen of opleidingsniveau beginnen al voor de basisschool met een achterstand en zij halen die gedurende hun schoolloopbaan niet ...
  Lees verder

 • Kamerbrief 'Beleidsagenda tegen segregatie in het funderend onderwijs'

  20 december 2020 | De manier waarop we het onderwijs vormgeven, heeft invloed op de samenleving van de toekomst. Op school worden kinderen mede gevormd tot volwassenen. Ze maken ...
  Lees verder