GOAB: inspiratie voor gemeenten

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Afgelopen jaren is de kwaliteit en de invulling van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid flink vooruit gegaan dankzij de grote inzet van gemeenten en samenwerkende partners. Het gehele proces is op de voet gevolgd en ondersteund door OCW. Ook zijn er aanvullende middelen gekomen om nieuwe kwaliteiteisen te kunnen bekostigen. Met deze nieuwe kwaliteitseisen willen we de kwaliteit handhaven en verbeteren. Dat vraagt om slimme beleidsvoering van de gemeenten, waarbij u als beleidsambtenaar ook keuzes moet maken.


Samenwerking

Het ondersteuningstraject wordt onder leiding van Oberon (www.oberon.eu), in samenwerking met Sardes (www.sardes.nl) en de CED-Groep (www.cedgroep.nl) uitgevoerd. Op deze site treft u informatie aan over de verschillende onderwerpen en links naar relevante achtergrondinformatie. Ter inspiratie treft u voor de verschillende thema’s ook aansprekende praktijkvoorbeelden aan en een agenda met relevante bijeenkomsten.

Praat mee op
het VNG-forum

Deel deze pagina:
Meer nieuws

Actueel

 • Handreiking: 'Omgaan met armoede op scholen'

  14 februari 2020 | De handreiking 'Omgaan met armoede op scholen' is te downloaden. Een handboek voorzien van informatie, tips en suggesties bedoeld om scholen in het basis- en ...
  Lees verder

 • Brochure: Inzet GOAB-middelen 2019-2022

  07 februari 2020 | De brochure biedt handvatten aan gemeenten en soms ook aanbieders kinderopvang waar GOAB-middelen wel en niet aan mogen worden besteed. Vanuit de gedachten van de ...
  Lees verder

 • In beeld gebracht: Invloed van de harmonisatiewet op deelname van Amsterdamse peuters

  06 februari 2020 | Op 1 januari 2018 is de nieuwe landelijke wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen ingegaan. Alle ouders betalen nu een inkomensafhankelijke bijdrage voor het voorschoolse aanbod ...
  Lees verder

 • Schooladvies vergroot ongelijkheid: kinderen van laagopgeleide ouders vaker onderschat

  31 januari 2020 | In Amsterdam is sprake van ongelijkheid in de schooladviezen. Leerlingen uit laagopgeleide gezinnen worden twee keer zo vaak onderschat als kinderen met hoogopgeleide ouders. Die ...
  Lees verder