Inspiratie voor gemeenten en ve-aanbieders

Met het GOAB ondersteuningstraject gevormd door Oberon, Sardes en CED-Groep werken wij samen met gemeenten en ve-aanbieders aan kansen voor kinderen. Met de informatie op deze site dragen wij bij aan een Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid van hoge kwaliteit.

Recent nieuws

Expertmeeting GOAB Succesvol ouderbeleid en ouderbetrokkenheid in de kinderopvang

Op advies van de commissie van deskundigen heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onlangs een minor toegevoegd aan de lijst van kwalificerende opleidingen voor VE. Het gaat om de minor Peuters en VVE van de Hogeschool IPABO in Amsterdam.

Lees verder
Rsz Pexels Pixabay 301926

Jaarlijks brengt de Onderwijsinspectie De Staat van het Onderwijs uit. Een rapport met trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelstel. Belangrijke thema's waar de inspectie dit jaar op in gaat zijn de onderwijskwaliteit, de basisvaardigheden, kansengelijkheid, welbevinden en veiligheid, passend onderwijs en de onderwijsprofessionals.

Lees verder
Rsz 2Pexels Cottonbro Studio 3661356 1

Een goede ontwikkeling van taalvaardigheid voor jonge kinderen is een belangrijke basis voor een goede start in het primair onderwijs. Een taalrijke omgeving in de voorschoolse periode helpt bij deze ontwikkeling. De mondelinge taalvaardigheid (en leesvaardigheid) van pedagogische medewerkers moet daarom op niveau zijn, aangezien zij een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van kinderen. Om die reden zijn er de taaleis IKK en de taaleis voorschoolse educatie (VE).

Lees verder