GOAB: inspiratie voor gemeenten

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Afgelopen jaren is de kwaliteit en de invulling van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid flink vooruit gegaan dankzij de grote inzet van gemeenten en samenwerkende partners. Het gehele proces is op de voet gevolgd en ondersteund door OCW. Ook zijn er aanvullende middelen gekomen om nieuwe kwaliteiteisen te kunnen bekostigen. Hoe het GOAB er de komende jaren uit gaat zien, is nog niet geheel uitgekristaliseerd. Wat we wel weten is dat we de kwaliteit willen handhaven en verbeteren. Dat vraagt om slimme beleidsvoering van de gemeenten, waarbij u als beleidsambtenaar ook keuzes moet maken.


Samenwerking

Het ondersteuningstraject wordt onder leiding van Oberon (www.oberon.eu), in samenwerking met Sardes (www.sardes.nl) en de CED-Groep (www.cedgroep.nl) uitgevoerd. Op deze site treft u informatie aan over de verschillende onderwerpen en links naar relevante achtergrondinformatie. Ter inspiratie treft u voor de verschillende thema’s ook aansprekende praktijkvoorbeelden aan en een agenda met relevante bijeenkomsten.

Praat mee op
het VNG-forum

Deel deze pagina:
Meer nieuws

Actueel

 • Landelijke conferentie Onderwijsachterstandenbeleid 12 februari 2020

  14 november 2019 | Bent u geïnteresseerd in de laatste onderzoeksresultaten en wilt u weten hoe u dit in de praktijk kunt toepassen?
  Lees verder

 • Rapport: De Sterkste Schakels

  11 november 2019 | Het NJi, NCJ en Verwey-Jonker instituut onderzochten de werkzame elementen, effectieve innovatieve aanpakken en knelpunten in de samenwerking tussen JGZ, wijkteams en onderwijs.

  Lees verder

 • Handreiking Schakelklassen, zomer-/ weekendscholen en onderwijstijdverlenging

  07 november 2019 | De informatie in deze brochure helpt gemeenten bij het maken van keuzes bij de besteding van goab-middelen.
  Lees verder

 • Buurtmonitor integratie

  01 november 2019 | Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Buurtmonitor Integratie gepubliceerd. Hierin is ook beleidsinformatie te vinden over het onderwijs.
  Lees verder