GOAB: inspiratie voor gemeenten

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Afgelopen jaren is de kwaliteit en de invulling van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid flink vooruit gegaan dankzij de grote inzet van gemeenten en samenwerkende partners. Het gehele proces is op de voet gevolgd en ondersteund door OCW. Ook zijn er aanvullende middelen gekomen om nieuwe kwaliteiteisen te kunnen bekostigen. Hoe het GOAB er de komende jaren uit gaat zien, is nog niet geheel uitgekristaliseerd. Wat we wel weten is dat we de kwaliteit willen handhaven en verbeteren. Dat vraagt om slimme beleidsvoering van de gemeenten, waarbij u als beleidsambtenaar ook keuzes moet maken.


Samenwerking

Het ondersteuningstraject wordt onder leiding van Oberon (www.oberon.eu), in samenwerking met Sardes (www.sardes.nl) en de CED-Groep (www.cedgroep.nl) uitgevoerd. Op deze site treft u informatie aan over de verschillende onderwerpen en links naar relevante achtergrondinformatie. Ter inspiratie treft u voor de verschillende thema’s ook aansprekende praktijkvoorbeelden aan en een agenda met relevante bijeenkomsten.

Praat mee op
het VNG-forum

Deel deze pagina:
Meer nieuws

Actueel

 • Uitstel urenuitbreiding voorschoolse educatie

  21 mei 2019 | In een brief aan de Tweede Kamer deelt minister Slob zijn besluit om de verplichting tot urenuitbreiding voorschoolse educatie met zeven maanden uit te stellen.
  Lees verder

 • Checklist gemeenten: bevorderen integratie jonge vluchtelingenkinderen

  20 mei 2019 | Hoe kun je als gemeente de deelname van jonge vluchtelingenkinderen aan voorschoolse voorzieningen bevorderen? Het Consortium Vluchtelingenpeuters publiceerde een checklist voor gemeenten.
  Lees verder

 • Bijeenkomst opgroeien en sociaaleconomische ongelijkheid

  09 mei 2019 | Vanuit verschillende perspectieven wordt bekeken wat het voor kinderen betekent om op te groeien in armoede en hoe voorzieningen en beleid de omstandigheden kunnen verbeteren.
  Lees verder

 • Onderzoek naar vergroten kansengelijkheid door uitbreiding voorschoolse educatie

  02 mei 2019 | Onderzoekers van de Universiteit Utrecht gaan met subsidie van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) een omvangrijk onderzoek uitvoeren naar ontwikkelingen in voorschoolse educatie.
  Lees verder