GOAB: inspiratie voor gemeenten

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Afgelopen jaren is de kwaliteit en de invulling van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid flink vooruit gegaan dankzij de grote inzet van gemeenten en samenwerkende partners. Het gehele proces is op de voet gevolgd en ondersteund door OCW. Ook zijn er aanvullende middelen gekomen om nieuwe kwaliteiteisen te kunnen bekostigen. Hoe het GOAB er de komende jaren uit gaat zien, is nog niet geheel uitgekristaliseerd. Wat we wel weten is dat we de kwaliteit willen handhaven en verbeteren. Dat vraagt om slimme beleidsvoering van de gemeenten, waarbij u als beleidsambtenaar ook keuzes moet maken.


Samenwerking

Het ondersteuningstraject wordt onder leiding van Oberon (www.oberon.eu), in samenwerking met Sardes (www.sardes.nl) en de CED-Groep (www.cedgroep.nl) uitgevoerd. Op deze site treft u informatie aan over de verschillende onderwerpen en links naar relevante achtergrondinformatie. Ter inspiratie treft u voor de verschillende thema’s ook aansprekende praktijkvoorbeelden aan en een agenda met relevante bijeenkomsten.

Praat mee op
het VNG-forum

Deel deze pagina:
Meer nieuws

Actueel

 • Aanpassing GOAB-uitkeringen door technische wijziging

  15 juli 2019 | Vrijdag 12 juli 2019 informeerde een kamerbrief over de aanpassing van het GOAB-budget. Deze aanpassing is ontstaan door een verkeerde toepassing van een van de ...
  Lees verder

 • VNG-adviestabel ouderbijdrage peuterwerk 2020 beschikbaar

  08 juli 2019 | De VNG-adviestabel voor ouderbijdragen voor het peuterwerk 2020 is beschikbaar.
  Lees verder

 • Goede voor- en vroegschoolse educatieve programma's hebben generaties lang effect

  04 juli 2019 | Goede vve-programma's kunnen meerdere generaties uit de armoede te halen, blijkt uit nieuwe studies van James Heckman.
  Lees verder

 • Extra geld voor verbeteren kinderopvang Caribisch Nederland

  02 juli 2019 | Het kabinet trekt vanaf volgend jaar meer geld uit voor het verbeteren van de kinderopvang en voor- en naschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland.
  Lees verder