GOAB: inspiratie voor gemeenten

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Afgelopen jaren is de kwaliteit en de invulling van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid flink vooruit gegaan dankzij de grote inzet van gemeenten en samenwerkende partners. Het gehele proces is op de voet gevolgd en ondersteund door OCW. Ook zijn er aanvullende middelen gekomen om nieuwe kwaliteiteisen te kunnen bekostigen. Met deze nieuwe kwaliteitseisen willen we de kwaliteit handhaven en verbeteren. Dat vraagt om slimme beleidsvoering van de gemeenten, waarbij u als beleidsambtenaar ook keuzes moet maken.


Samenwerking

Het ondersteuningstraject wordt onder leiding van Oberon (www.oberon.eu), in samenwerking met Sardes (www.sardes.nl) en de CED-Groep (www.cedgroep.nl) uitgevoerd. Op deze site treft u informatie aan over de verschillende onderwerpen en links naar relevante achtergrondinformatie. Ter inspiratie treft u voor de verschillende thema’s ook aansprekende praktijkvoorbeelden aan en een agenda met relevante bijeenkomsten.

  

Coronavirus

Op de pagina Actueel is een door het consortium opgesteld document toegevoegd voor GOAB-ambtenaren om de vragen die deze periode zijn ontstaan te ondervangen. Houd deze webpagina in de gaten voor de meest actuele berichtgeving.  

Praat mee op
het VNG-forum

Deel deze pagina:
Meer nieuws

Actueel

 • Coronavirus - informatie voor GOAB-ambtenaren

  26 juni 2020 | Er komt deze crisisperiode veel op GOAB-ambtenaren af, en er ontstaan vragen over de gevolgen van de coronacrisis. Om de vragen te ondervangen over het ...
  Lees verder

 • Ouderbetrokkenheid in vve en primair onderwijs – een overzicht

  16 juni 2020 | De betrokkenheid van ouders kan een belangrijke bijdrage leveren aan de leerresultaten van hun kinderen. Dit blijkt overduidelijk uit verschillende onderzoeken.
  Lees verder

 • Inhaal- en ondersteuningsprogramma alleen voor kindercentra met geregistreerd ve-aanbod

  10 juni 2020 | In de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s VE is aangegeven dat voor de programma’s alleen peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie in aanmerking komen.
  Lees verder

 • Nieuwsflits: Informatie over vergoeding ouderbijdragen, regeling subsidie inhaalprogramma’s ve en de inzet van een hbo’er in ve

  09 juni 2020 | Het ministerie van Sociale Zaken heeft meer informatie bekend gemaakt over de vergoeding van de eigen ouderbijdrage voor het door gemeente gefinancierde kinderopvangaanbod. In onze ...
  Lees verder