GOAB: inspiratie voor gemeenten

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Afgelopen jaren is de kwaliteit en de invulling van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid flink vooruit gegaan dankzij de grote inzet van gemeenten en samenwerkende partners. Het gehele proces is op de voet gevolgd en ondersteund door OCW. Ook zijn er aanvullende middelen gekomen om nieuwe kwaliteiteisen te kunnen bekostigen. Hoe het GOAB er de komende jaren uit gaat zien, is nog niet geheel uitgekristaliseerd. Wat we wel weten is dat we de kwaliteit willen handhaven en verbeteren. Dat vraagt om slimme beleidsvoering van de gemeenten, waarbij u als beleidsambtenaar ook keuzes moet maken.


Samenwerking

Het ondersteuningstraject wordt onder leiding van Oberon (www.oberon.eu), in samenwerking met Sardes (www.sardes.nl) en de CED-Groep (www.cedgroep.nl) uitgevoerd. Op deze site treft u informatie aan over de verschillende onderwerpen en links naar relevante achtergrondinformatie. Ter inspiratie treft u voor de verschillende thema’s ook aansprekende praktijkvoorbeelden aan en een agenda met relevante bijeenkomsten.

Praat mee op
het VNG-forum

Deel deze pagina:
Meer nieuws

Actueel

 • Nieuwe handreikingen urenuitbreiding voorschoolse educatie

  12 september 2019 | Om aanbieders bij de implementatie van de urenuitbreiding voorschoolse educatie te ondersteunen zijn er twee nieuwe handreikingen verschenen: over de bedrijfsvoering en personele uren.
  Lees verder

 • Verslag themabijeenkomst doorgaande lijn

  06 september 2019 | Weet jij als gemeente wat jouw schoolbesturen doen aan onderwijsachterstandenbestrijding? Hebben jullie goede afspraken over een doorgaande lijn?
  Lees verder

 • Monitor Implementatie en besteding GOAB

  22 augustus 2019 | Als onderdeel van het monitoring- en evaluatieprogramma onderwijsachterstandenbeleid van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voert het consortium van Sardes, Oberon en Cebeon een monitor uit ...
  Lees verder

 • Aanpassing GOAB-uitkeringen door technische wijziging update 25 juli

  25 juli 2019 | Vrijdag 12 juli 2019 informeerde een kamerbrief over de aanpassing van het GOAB-budget. 25 juli is nog een kleine wijziging doorgevoerd.
  Lees verder