GOAB: inspiratie voor gemeenten

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Afgelopen jaren is de kwaliteit en de invulling van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid flink vooruit gegaan dankzij de grote inzet van gemeenten en samenwerkende partners. Het gehele proces is op de voet gevolgd en ondersteund door OCW. Ook zijn er aanvullende middelen gekomen om nieuwe kwaliteiteisen te kunnen bekostigen. Hoe het GOAB de komende jaren eruit gaat uitzien, is nog niet geheel uitgekristaliseerd. Wat we wel weten is dat we de kwaliteit willen handhaven en verbeteren. Dat vraagt om slimme beleidsvoering van de gemeenten, waarbij u als beleidsambtenaar ook keuzes moet maken.


Samenwerking

Het ondersteuningstraject wordt onder leiding van Oberon (www.oberon.eu), in samenwerking met Sardes (www.sardes.nl) en de CED-Groep (www.cedgroep.nl) uitgevoerd. Op deze site treft u informatie aan over de verschillende onderwerpen en links naar relevante achtergrondinformatie. Ter inspiratie treft u voor de verschillende thema’s ook aansprekende praktijkvoorbeelden aan en een agenda met relevante bijeenkomsten.

Praat mee op
het VNG-forum

Deel deze pagina:
Meer nieuws

Actueel

 • Uitwerking Regeerakkoordmaatregel voorschoolse educatie

  30 november 2018 | Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de Regeerakkoordmaatregel voor de versterking van de voorschoolse educatie.
  Lees verder

 • Vijf innovatiecentra voor voor- en vroegschoolse educatie

  23 november 2018 | Een consortium van Kohnstamm Instituut, KBA Nijmegen, VU en Nederlands Jeugdinstituut doet onderzoek naar vijf innovatiecentra in de voor- en vroegschoolse educatie.
  Lees verder

 • Rapport UNICEF: onderwijsongelijkheid in rijke landen

  07 november 2018 | In oktober 2018 is een rapport van UNICEF verschenen waarin de onderwijsongelijkheid in rijke landen is onderzocht: "An unfair start: inequality in children's education in ...
  Lees verder

 • Handreiking btw in de samenwerking tussen Onderwijs en Kinderopvang

  01 november 2018 | De handreiking is een belangrijke doorbraak in de mogelijkheden om primair onderwijs en kinderopvang vanuit één organisatie aan te kunnen bieden.
  Lees verder