GOAB: inspiratie voor gemeenten

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Afgelopen jaren is de kwaliteit en de invulling van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid flink vooruit gegaan dankzij de grote inzet van gemeenten en samenwerkende partners. Het gehele proces is op de voet gevolgd en ondersteund door OCW. Ook zijn er aanvullende middelen gekomen om nieuwe kwaliteiteisen te kunnen bekostigen. Met deze nieuwe kwaliteitseisen willen we de kwaliteit handhaven en verbeteren. Dat vraagt om slimme beleidsvoering van de gemeenten, waarbij u als beleidsambtenaar ook keuzes moet maken.


Samenwerking

Het ondersteuningstraject wordt onder leiding van Oberon (www.oberon.eu), in samenwerking met Sardes (www.sardes.nl) en de CED-Groep (www.cedgroep.nl) uitgevoerd. Op deze site treft u informatie aan over de verschillende onderwerpen en links naar relevante achtergrondinformatie. Ter inspiratie treft u voor de verschillende thema’s ook aansprekende praktijkvoorbeelden aan en een agenda met relevante bijeenkomsten.

Praat mee op
het VNG-forum

Deel deze pagina:
Meer nieuws

Actueel

 • Conferentie Samen verder met Kansrijke Start

  20 januari 2020 | In de conferentie "Samen verder met een kansrijke start" georganiseerd vanuit VWS in samenwerking met Pharos en het College Perinatale Zorg gaan we samen verder ...
  Lees verder

 • Brugklassers hebben vaker achterstand, vooral door lerarentekort

  14 januari 2020 | Scholen merken dat een groeiende groep leerlingen niet het gewenste niveau heeft. Brugklassers hebben vaker achterstand, vooral door lerarentekort.
  Lees verder

 • Werk maken van gelijke kansen

  07 januari 2020 | In het boek 'Werk maken van gelijke kansen' staan praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs. Twintig wetenschappelijke kernartikelen zijn vertaald naar de dagelijkse lespraktijk.
  Lees verder

 • Voortgangsrapportage Gelijke Kansen Alliantie

  23 december 2019 | De rapportage geeft een overzicht van de aanpak van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) in de afzonderlijke gemeenten.
  Lees verder