Inspiratie voor gemeenten en ve-aanbieders

Met het GOAB ondersteuningstraject gevormd door Oberon, Sardes en CED-Groep werken wij samen met gemeenten en ve-aanbieders aan kansen voor kinderen. Met de informatie op deze site dragen wij bij aan een Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid van hoge kwaliteit.

Recent nieuws

GOAB gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Er zijn nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot programma’s voor VE. Dit heeft mogelijk consequenties voor VE-aanbieders die (moeten) werken met een VE-programma uit de databank 'Effectieve jeugdinterventies' van het NJi.

Lees verder
Webinar: Nieuwkomersonderwijs in de voorschool en het primair onderwijs

Ben je een kinderopvangorganisatie en overweeg je te starten met voorschoolse educatie? Op 23 mei kun je deelnemen aan een Webinar over wat daar allemaal bij komt kijken. In dit Webinar krijg je uitgebreide informatie. Er is volop ruimte voor het stellen van vragen en onderlinge uitwisseling.

Lees verder
Gelijke Kansen Alliantie

De Gelijke Kansen Alliantie nodigt scholen en gemeenten met een bestaande variant van een verlengde of verrijkte schooldag uit om deel te nemen aan het voorloperstraject ‘Rijke Schooldag’. De voorwaarden hiervoor staan in de ‘Selectieregeling Voorloperstraject Rijke Schooldag’, die gepubliceerd is in de Staatscourant. Lokale coalities kunnen zich vanaf dit moment tot en met uiterlijk 15 mei bij de Gelijke Kansen Alliantie aanmelden voor het voorloperstraject. 

Lees verder