Inspiratie voor gemeenten en ve-aanbieders

Met het GOAB ondersteuningstraject gevormd door Oberon, Sardes en CED-Groep werken wij samen met gemeenten en ve-aanbieders aan kansen voor kinderen. Met de informatie op deze site dragen wij bij aan een Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid van hoge kwaliteit.

Recent nieuws

Seo Onderzoek Gevolgen Van Kansenongelijkheid In Nederland

Om die vraag te beantwoorden deden de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam (2023) onderzoek naar de proceskwaliteit op negen peuter-kleuterlocaties. Dit is wat zij ontdekten -->

Lees verder
Overzicht Extra Ondersteuning Voor (Vve)Peuters

In dit derde tussenrapport van het EVENING project presenteren de onderzoekers nieuwe gegevens en analyses van de kwaliteit van voorschoolse educatie (VE). En het effect van deze beleidsmaatregels: 960 uur voorschoolse educatie, de invoer van de pedagogisch beleidsmedewerker, de startleeftijd en het urengebruik van voorschoolse educatie.

Lees verder
Extra Lestijd Basisvaardigheden

Wat is het effect van extra lestijd voor basisvaardigheden in het basisonderwijs op een school met veel achterstandsleerlingen? Die vraag kwam binnen bij de Kennisrotonde. Dit is het antwoord.

Lees verder