GOAB: inspiratie voor gemeenten

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Afgelopen jaren is de kwaliteit en de invulling van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid flink vooruit gegaan dankzij de grote inzet van gemeenten en samenwerkende partners. Het gehele proces is op de voet gevolgd en ondersteund door OCW. Ook zijn er aanvullende middelen gekomen om nieuwe kwaliteiteisen te kunnen bekostigen. Hoe het GOAB de komende jaren eruit gaat zien, is nog niet geheel uitgekristaliseerd. Wat we wel weten is dat we de kwaliteit willen handhaven en verbeteren. Dat vraagt om slimme beleidsvoering van de gemeenten, waarbij u als beleidsambtenaar ook keuzes moet maken.


Samenwerking

Het ondersteuningstraject wordt onder leiding van Oberon (www.oberon.eu), in samenwerking met Sardes (www.sardes.nl) en de CED-Groep (www.cedgroep.nl) uitgevoerd. Op deze site treft u informatie aan over de verschillende onderwerpen en links naar relevante achtergrondinformatie. Ter inspiratie treft u voor de verschillende thema’s ook aansprekende praktijkvoorbeelden aan en een agenda met relevante bijeenkomsten.

Praat mee op
het VNG-forum

Deel deze pagina:
Meer nieuws

Actueel

 • Verschillen in leerresultaten tussen basisscholen

  19 februari 2019 | Vandaag is de CPB-publicatie ‘Verschillen in leerresultaten tussen basisscholen’ verschenen.
  Lees verder

 • Infographic kinderopvangtoeslag

  18 februari 2019 | Deze infographic geeft de kosten van kinderopvang en de berekening van kinderopvangtoeslag weer.
  Lees verder

 • Wijziging regeling voor zij-instromers in de voorschoolse educatie

  14 februari 2019 | Het voorgenomen besluit om met terugwerkende kracht pedagogisch medewerkers in opleiding op de vve-groep toe te staan wordt uitgevoerd.
  Lees verder

 • Themabijeenkomsten voor gemeenten

  12 februari 2019 | Het ondersteuningstraject GOAB organiseert de komende maanden enkele themabijeenkomsten waarin een onderwerp uitgediept wordt.
  Lees verder