GOAB: inspiratie voor gemeenten

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Afgelopen jaren is de kwaliteit en de invulling van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid flink vooruit gegaan dankzij de grote inzet van gemeenten en samenwerkende partners. Het gehele proces is op de voet gevolgd en ondersteund door OCW. Ook zijn er aanvullende middelen gekomen om nieuwe kwaliteiteisen te kunnen bekostigen. Hoe het GOAB de komende jaren eruit gaat uitzien, is nog niet geheel uitgekristaliseerd. Wat we wel weten is dat we de kwaliteit willen handhaven en verbeteren. Dat vraagt om slimme beleidsvoering van de gemeenten, waarbij u als beleidsambtenaar ook keuzes moet maken.


Samenwerking

Het ondersteuningstraject wordt onder leiding van Oberon (www.oberon.eu), in samenwerking met Sardes (www.sardes.nl) en de CED-Groep (www.cedgroep.nl) uitgevoerd. Op deze site treft u informatie aan over de verschillende onderwerpen en links naar relevante achtergrondinformatie. Ter inspiratie treft u voor de verschillende thema’s ook aansprekende praktijkvoorbeelden aan en een agenda met relevante bijeenkomsten.

Praat mee op
het VNG-forum

Deel deze pagina:
Meer nieuws

Actueel

 • Kabinet investeert fors in voor- en vroegschools onderwijs

  18 september 2018 | Het kabinet investeert fors extra in voor- en vroegschools onderwijs, zodat de jongste kinderen met het risico op een achterstand meer aandacht krijgen.
  Lees verder

 • Kansengelijkheid in het onderwijs: een internationaal perspectief

  18 september 2018 | Op 11 september publiceerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de nieuwste editie van het jaarlijkse rapport Education at a Glance (EAG 2018). ...
  Lees verder

 • Ontwerp jaarwerkplan 2019 van de Inspectie van het Onderwijs

  13 september 2018 | Op vrijdag 13 september heeft de Inspectie van het Onderwijs het Ontwerp jaarwerkplan 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer.
  Lees verder

 • Factsheet gemeentelijk ouderbeleid

  28 augustus 2018 | Een hulpmiddel om het gemeentelijk ouderbeleid te vernieuwen en te verscherpen aan de hand van inzichten uit de onderzoeksliteratuur.
  Lees verder