GOAB: inspiratie voor gemeenten

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Afgelopen jaren is de kwaliteit en de invulling van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid flink vooruit gegaan dankzij de grote inzet van gemeenten en samenwerkende partners. Het gehele proces is op de voet gevolgd en ondersteund door OCW. Ook zijn er aanvullende middelen gekomen om nieuwe kwaliteiteisen te kunnen bekostigen. Hoe het GOAB de komende jaren eruit gaat uitzien, is nog niet geheel uitgekristaliseerd. Wat we wel weten is dat we de kwaliteit willen handhaven en verbeteren. Dat vraagt om slimme beleidsvoering van de gemeenten, waarbij u als beleidsambtenaar ook keuzes moet maken.


Samenwerking

Het ondersteuningstraject wordt onder leiding van Oberon (www.oberon.eu), in samenwerking met Sardes (www.sardes.nl) en de CED-Groep (www.cedgroep.nl) uitgevoerd. Op deze site treft u informatie aan over de verschillende onderwerpen en links naar relevante achtergrondinformatie. Ter inspiratie treft u voor de verschillende thema’s ook aansprekende praktijkvoorbeelden aan en een agenda met relevante bijeenkomsten.

Praat mee op
het VNG-forum

Deel deze pagina:
Meer nieuws

Actueel

 • Van 11 naar 16 uur VE: Weert ging u in 2011 voor

  19 juni 2018 | De gemeente Weert had in 2011 al 16 uur vroegschoolse educatie (VE) gerealiseerd. GOAB sprak met Riek Klaessen, beleidsadviseur preventief jeugdbeleid bij de gemeente Weert.
  Lees verder

 • Effectieve interventies leerachterstanden in het primair onderwijs

  08 juni 2018 | Welke interventies zijn het meest effectief om in te zetten bij kinderen met (risico op) een leerachterstand, rekening houdend met de achtergrond van het kind? ...
  Lees verder

 • Gezinsgerichte aanpak stimuleert de woordenschatontwikkeling van peuters (Promotie)

  04 juni 2018 | In haar onderzoek toont Rosa Teepe aan dat gezinsgerichte programma’s die beogen ouderbetrokkenheid te stimuleren de woordenschatontwikkeling bevorderen.
  Lees verder

 • Terugblik GOAB tweede starterslab

  04 juni 2018 | Op dinsdag 22 mei 2018 namen zes ambtenaren deel aan het tweede starterslab in Utrecht in het Nationaal Denksport Centrum. Hans Piederiet van GOAB blikt ...
  Lees verder