Inspiratie voor gemeenten en ve-aanbieders

Met het GOAB ondersteuningstraject gevormd door Oberon, Sardes en CED-Groep werken wij samen met gemeenten en ve-aanbieders aan kansen voor kinderen. Met de informatie op deze site dragen wij bij aan een Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid van hoge kwaliteit.

Recent nieuws

Borgingsdocument Gemeente Bergen Op Zoom

Een sterke doorgaande lijn valt of staat bij de samenwerking tussen de voorschoolse locatie en de basisschool. Om de samenwerkingsafspraken af te stemmen en vast te leggen, ontwikkelde de gemeente Bergen op Zoom een borgingsdocument.

Lees verder
Webinar Goab Lea

Welke mogelijkheden biedt een Lokaal Educatieve Agenda (LEA) voor de voorschoolse educatie (ve) en de ve-aanbieders? Wat zijn de verplichtingen van gemeenten en kinderopvangpartners? Wat bespreek je in een LEA? Hoe ga je om met de verschillende belangen in het overleg? En hoe kom je tot werkbare en indien mogelijk meetbare afspraken voor ve? Dat en meer bespraken we op donderdag 8 februari 2024 tijdens de webinar 'Voorschoolse educatie en de LEA'.

Lees verder
Rsz Pexels Pixabay 159497

De overgang van po naar vo kan een lastig moment zijn, vooral voor leerlingen met minder kansen. Het is van belang om deze overgang zo soepel mogelijk te maken, zodat het de groei van leerlingen niet belemmerd. De subsidieregeling Verbinding po-vo is bedoeld om de samenwerking tussen scholen in het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (po) te bevorderen, om zo de overgang van leerlingen in het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs te versoepelen.

Lees verder