GOAB: inspiratie voor gemeenten

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Afgelopen jaren is de kwaliteit en de invulling van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid flink vooruit gegaan dankzij de grote inzet van gemeenten en samenwerkende partners. Het gehele proces is op de voet gevolgd en ondersteund door OCW. Ook zijn er aanvullende middelen gekomen om nieuwe kwaliteiteisen te kunnen bekostigen. Hoe het GOAB de komende jaren eruit gaat uitzien, is nog niet geheel uitgekristaliseerd. Wat we wel weten is dat we de kwaliteit willen handhaven en verbeteren. Dat vraagt om slimme beleidsvoering van de gemeenten, waarbij u als beleidsambtenaar ook keuzes moet maken.


Samenwerking

Het ondersteuningstraject wordt onder leiding van Oberon (www.oberon.eu), in samenwerking met Sardes (www.sardes.nl) en de CED-Groep (www.cedgroep.nl) uitgevoerd. Op deze site treft u informatie aan over de verschillende onderwerpen en links naar relevante achtergrondinformatie. Ter inspiratie treft u voor de verschillende thema’s ook aansprekende praktijkvoorbeelden aan en een agenda met relevante bijeenkomsten.

Praat mee op
het VNG-forum

Deel deze pagina:
Meer nieuws

Actueel

 • Drie Enschedese peuterspeelzalen starten met extra uren voorschoolse educatie

  03 augustus 2018 | Op drie Enschedese peuterspeelzalen wordt het aanbod van voorschoolse educatie bij wijze van pilot met ingang van het nieuwe schooljaar uitgebreid van 10 uur naar ...
  Lees verder

 • Wat werkt in VVE? Een overzicht van bevindingen uit recente literatuur

  23 juli 2018 | In het product 'Wat werkt in VVE?' zijn de vele onderzoeken over kwaliteit en effectiviteit van VVE bij elkaar gebracht.
  Lees verder

 • Bekijk wat nieuw onderwijsachterstandenbeleid betekent voor uw bestuur

  06 juli 2018 | De PO-Raad heeft op basis van gegevens van OCW een tool ontwikkeld waarmee schoolbesturen het financiële effect van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid kunnen bepalen, als deze ...
  Lees verder

 • Uitvoering regeerakkoord t.a.v. kleutertoetsen

  06 juli 2018 | In het regeerakkoord is afgesproken dat binnen het leerlingvolgsysteem (LVS) er gedurende de kleuterperiode geen toetsen zullen worden afgenomen. Deze brief beschrijft hoe deze afspraak ...
  Lees verder