GOAB: inspiratie voor gemeenten

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Afgelopen jaren is de kwaliteit en de invulling van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid flink vooruit gegaan dankzij de grote inzet van gemeenten en samenwerkende partners. Het gehele proces is op de voet gevolgd en ondersteund door OCW. Ook zijn er aanvullende middelen gekomen om nieuwe kwaliteiteisen te kunnen bekostigen. Met deze nieuwe kwaliteitseisen willen we de kwaliteit handhaven en verbeteren. Dat vraagt om slimme beleidsvoering van de gemeenten, waarbij u als beleidsambtenaar ook keuzes moet maken.


Samenwerking

Het ondersteuningstraject wordt onder leiding van Oberon (www.oberon.eu), in samenwerking met Sardes (www.sardes.nl) en de CED-Groep (www.cedgroep.nl) uitgevoerd. Op deze site treft u informatie aan over de verschillende onderwerpen en links naar relevante achtergrondinformatie. Ter inspiratie treft u voor de verschillende thema’s ook aansprekende praktijkvoorbeelden aan en een agenda met relevante bijeenkomsten.

  

Coronavirus

Op de pagina Actueel is een door het consortium opgesteld document toegevoegd voor GOAB-ambtenaren om de vragen die deze periode zijn ontstaan te ondervangen. Houd deze webpagina in de gaten voor de meest actuele berichtgeving.  

Praat mee op
het VNG-forum

Deel deze pagina:
Meer nieuws

Actueel

 • Coronavirus - informatie voor GOAB-ambtenaren

  03 juni 2020 | Er komt deze crisisperiode veel op GOAB-ambtenaren af, en er ontstaan vragen over de gevolgen van de coronacrisis. Om de vragen te ondervangen over het ...
  Lees verder

 • Handreiking: Inzet pedagogisch beleidsmedewerker ve voor nog betere voorschoolse educatie

  03 juni 2020 | Deze nieuwe handreiking voor gemeenten heeft het GOAB-consortium geschreven om gemeenten te ondersteunen bij de invoering van het besluit van september 2019, gericht op de ...
  Lees verder

 • Subsidieregeling verlengde schooltijd/zomerscholen

  27 mei 2020 | Zoals onder GOAB-nieuws aangekondigd op 19 mei in het bericht van het ministerie OCW komt er extra geld beschikbaar voor het onderwijs.
  Lees verder

 • Eerste resultaten onderzoek naar implementatie urenuitbreiding voorschoolse educatie

  26 mei 2020 | Vanaf 1 augustus 2020 moeten gemeenten minimaal 960 uur aan voorschoolse educatie aanbieden voor doelgroeppeuters in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar. Dit zijn peuters ...
  Lees verder