GOAB: inspiratie voor gemeenten

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Afgelopen jaren is de kwaliteit en de invulling van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid flink vooruit gegaan dankzij de grote inzet van gemeenten en samenwerkende partners. Het gehele proces is op de voet gevolgd en ondersteund door OCW. Ook zijn er aanvullende middelen gekomen om nieuwe kwaliteiteisen te kunnen bekostigen. Hoe het GOAB de komende jaren eruit gaat uitzien, is nog niet geheel uitgekristaliseerd. Wat we wel weten is dat we de kwaliteit willen handhaven en verbeteren. Dat vraagt om slimme beleidsvoering van de gemeenten, waarbij u als beleidsambtenaar ook keuzes moet maken.


Samenwerking

Het ondersteuningstraject wordt onder leiding van Oberon (www.oberon.eu), in samenwerking met Sardes (www.sardes.nl) en de CED-Groep (www.cedgroep.nl) uitgevoerd. Op deze site treft u informatie aan over de verschillende onderwerpen en links naar relevante achtergrondinformatie. Ter inspiratie treft u voor de verschillende thema’s ook aansprekende praktijkvoorbeelden aan en een agenda met relevante bijeenkomsten.

Praat mee op
het VNG-forum

Deel deze pagina:
Meer nieuws

Actueel

 • De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectief

  19 December 2017 | Bijzonder hoogleraar kinderopvang Ruben Fukkink (UvA) heeft drie literatuurstudies van SZW gebundeld. Dit heeft geresulteerd in het boek ‘de Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectief’.
  Lees verder

 • Kinderopvang helpt arbeidsparticipatie én ontwikkeling kind

  15 December 2017 | Kinderopvang bevordert de arbeidsparticipatie van de ouders maar is vooral goed voor de ontwikkeling van kinderen. Met het samenvoegen van (extra) budgetten voor kinderopvang, voorschoolse ...
  Lees verder

 • Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018

  15 December 2017 | De Tweede Kamer vergadert de komende week over de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Twee aandachtspunten.
  Lees verder

 • Gratis themabijeenkomst Resultaatafspraken

  14 December 2017 | Graag nodigen wij u uit voor de themabijeenkomst over Resultaatafspraken op dinsdag 6 februari 2018 in Utrecht.
  Lees verder