GOAB: inspiratie voor gemeenten

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Afgelopen jaren is de kwaliteit en de invulling van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid flink vooruit gegaan dankzij de grote inzet van gemeenten en samenwerkende partners. Het gehele proces is op de voet gevolgd en ondersteund door OCW. Ook zijn er aanvullende middelen gekomen om nieuwe kwaliteiteisen te kunnen bekostigen. Met deze nieuwe kwaliteitseisen willen we de kwaliteit handhaven en verbeteren. Dat vraagt om slimme beleidsvoering van de gemeenten, waarbij u als beleidsambtenaar ook keuzes moet maken.


Samenwerking

Het ondersteuningstraject wordt onder leiding van Oberon (www.oberon.eu), in samenwerking met Sardes (www.sardes.nl) en de CED-Groep (www.cedgroep.nl) uitgevoerd. Op deze site treft u informatie aan over de verschillende onderwerpen en links naar relevante achtergrondinformatie. Ter inspiratie treft u voor de verschillende thema’s ook aansprekende praktijkvoorbeelden aan en een agenda met relevante bijeenkomsten.

  

Coronavirus

Op de pagina Actueel is een door het consortium opgesteld document toegevoegd voor GOAB-ambtenaren om de vragen die deze periode zijn ontstaan te ondervangen. Houd deze webpagina in de gaten voor de meest actuele berichtgeving.  

Praat mee op
het VNG-forum

Deel deze pagina:
Meer nieuws

Actueel

 • Brochure fluctuaties in achterstandsscores scholen

  21 april 2021 | Veel scholen hebben te maken met leerlingen met kans op onderwijsachterstanden. Het ministerie van OCW geeft besturen van basisscholen ieder jaar geld om achterstanden te ...
  Lees verder

 • Webinar 'Early childhood education en care' 27 april 2021

  21 april 2021 | Aanbevolen #ECEC webinar, vrij toegankelijk, over 'Early childhood education en care' in Europa. Op 27 April 2021, van 14.00 tot 16.00 uur (voertaal Engels).
  Lees verder

 • Advies ‘later selecteren, beter differentiëren’ uitgebracht

  16 april 2021 | Op 15 april 2021 bracht de Onderwijsraad het advies 'Later selecteren, beter differentieren' uit. De Onderwijsraad constateert dat het onderwijssysteem op een belangrijk punt faalt: ...
  Lees verder

 • Inspiratie n.a.v. kennisbijeenkomst ouderbetrokkenheid in de kinderopvang

  08 april 2021 | Een belangrijk onderwerp binnen het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is ouderbetrokkenheid. Voor de ontwikkeling van kinderen is de betrokken rol van ouders van belang, voornamelijk wanneer het ...
  Lees verder