GOAB: inspiratie voor gemeenten

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Afgelopen jaren is de kwaliteit en de invulling van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid flink vooruit gegaan dankzij de grote inzet van gemeenten en samenwerkende partners. Het gehele proces is op de voet gevolgd en ondersteund door OCW. Ook zijn er aanvullende middelen gekomen om nieuwe kwaliteiteisen te kunnen bekostigen. Met deze nieuwe kwaliteitseisen willen we de kwaliteit handhaven en verbeteren. Dat vraagt om slimme beleidsvoering van de gemeenten, waarbij u als beleidsambtenaar ook keuzes moet maken.


Samenwerking

Het ondersteuningstraject wordt onder leiding van Oberon (www.oberon.eu), in samenwerking met Sardes (www.sardes.nl) en de CED-Groep (www.cedgroep.nl) uitgevoerd. Op deze site treft u informatie aan over de verschillende onderwerpen en links naar relevante achtergrondinformatie. Ter inspiratie treft u voor de verschillende thema’s ook aansprekende praktijkvoorbeelden aan en een agenda met relevante bijeenkomsten.

  

Coronavirus

Op de pagina Actueel is een door het consortium opgesteld document toegevoegd voor GOAB-ambtenaren om de vragen die deze periode zijn ontstaan te ondervangen. Houd deze webpagina in de gaten voor de meest actuele berichtgeving.  

Praat mee op
het VNG-forum

Deel deze pagina:
Meer nieuws

Actueel

 • Nieuw: Inspiratieboek baby’s en dreumesen - Ideeën voor gemeenten voor de invulling van aanbod voor 0-2,5 jarigen

  07 mei 2021 | Deze brochure voor gemeenten beschrijft de mogelijkheden om vanuit het GOAB beleid bij te dragen aan sterk ontwikkelingsgericht aanbod voor 0-2,5 jarigen en hun ouders.
  Lees verder

 • Tussentijdse rapportage EVENING - Effectstudie Voorschoolse Educatie: een natuurlijk experiment in Nederlandse gemeenten

  23 april 2021 | Het woord ‘evening’ verwijst naar het doel van voorschoolse educatie: gelijke ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Om de kansengelijkheid te vergroten investeert de landelijke overheid €170 ...
  Lees verder

 • Brochure fluctuaties in achterstandsscores scholen

  21 april 2021 | Veel scholen hebben te maken met leerlingen met kans op onderwijsachterstanden. Het ministerie van OCW geeft besturen van basisscholen ieder jaar geld om achterstanden te ...
  Lees verder

 • Webinar 'Early childhood education en care' 27 april 2021

  21 april 2021 | Aanbevolen #ECEC webinar, vrij toegankelijk, over 'Early childhood education en care' in Europa. Op 27 April 2021, van 14.00 tot 16.00 uur (voertaal Engels).
  Lees verder