Inspiratie voor gemeenten en ve-aanbieders

Met het GOAB ondersteuningstraject gevormd door Oberon, Sardes en CED-Groep werken wij samen met gemeenten en ve-aanbieders aan kansen voor kinderen. Met de informatie op deze site dragen wij bij aan een Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid van hoge kwaliteit.

Recent nieuws

Rsz Pexels Cottonbro 3662877

In 2023 heeft Berenschot, in opdracht van het Ministerie van OCW een groot onderzoek gedaan naar het personeelstekort in de VE. Op 16 april vond ter aanleiding van dit onderzoek een webinar plaats over de gevolgen van personeelstekorten op de kwaliteit van de VE.

Lees verder
Rsz Pexels Pixabay 207756

In 2019 zijn de Amsterdamse familiescholen opgezet om kansengelijkheid te bevorderen. Leerlingen en ouders krijgen ondersteuning (bijv. armoederegelingen, taalvaardigheid, schuldhulp of jeugdzorg) om hun situatie te verbeteren. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en Kohnstamm Instituut blijkt dat de familiescholen positieve effecten hebben op de leerprestaties van kinderen en de ouderbetrokkenheid, en helpen om armoede te lijf te gaan. Zo zijn verbeteringen te zien in de woordenschat, leesplezier en rekenvaardigheid van leerlingen.

Lees verder
Expertmeeting GOAB Succesvol ouderbeleid en ouderbetrokkenheid in de kinderopvang

Op advies van de commissie van deskundigen heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onlangs een minor toegevoegd aan de lijst van kwalificerende opleidingen voor VE. Het gaat om de minor Peuters en VVE van de Hogeschool IPABO in Amsterdam.

Lees verder