GOAB: inspiratie voor gemeenten

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid

Afgelopen jaren is de kwaliteit en de invulling van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid flink vooruit gegaan dankzij de grote inzet van gemeenten en samenwerkende partners. Het gehele proces is op de voet gevolgd en ondersteund door OCW. Ook zijn er aanvullende middelen gekomen om nieuwe kwaliteiteisen te kunnen bekostigen. Hoe het GOAB er de komende jaren uit gaat zien, is nog niet geheel uitgekristaliseerd. Wat we wel weten is dat we de kwaliteit willen handhaven en verbeteren. Dat vraagt om slimme beleidsvoering van de gemeenten, waarbij u als beleidsambtenaar ook keuzes moet maken.


Samenwerking

Het ondersteuningstraject wordt onder leiding van Oberon (www.oberon.eu), in samenwerking met Sardes (www.sardes.nl) en de CED-Groep (www.cedgroep.nl) uitgevoerd. Op deze site treft u informatie aan over de verschillende onderwerpen en links naar relevante achtergrondinformatie. Ter inspiratie treft u voor de verschillende thema’s ook aansprekende praktijkvoorbeelden aan en een agenda met relevante bijeenkomsten.

Praat mee op
het VNG-forum

Deel deze pagina:
Meer nieuws

Actueel

 • Aanpassing GOAB-uitkeringen door technische wijziging update 25 juli

  25 juli 2019 | Vrijdag 12 juli 2019 informeerde een kamerbrief over de aanpassing van het GOAB-budget. 25 juli is nog een kleine wijziging doorgevoerd.
  Lees verder

 • Belangrijke stap bevordering gelijke kansen: 30 GKA-Agenda’s gereed

  19 juli 2019 | Dertig gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld.
  Lees verder

 • VNG-adviestabel ouderbijdrage peuterwerk 2020 beschikbaar

  08 juli 2019 | De VNG-adviestabel voor ouderbijdragen voor het peuterwerk 2020 is beschikbaar.
  Lees verder

 • Goede voor- en vroegschoolse educatieve programma's hebben generaties lang effect

  04 juli 2019 | Goede vve-programma's kunnen meerdere generaties uit de armoede te halen, blijkt uit nieuwe studies van James Heckman.
  Lees verder