Subsidieregeling programma School en Omgeving 2023-2025

Binnenkort (tussen 28 augustus en 29 september 2023) kunnen scholen zich weer inschrijven voor de subsidieregeling School en Omgeving.

Het programma School en Omgeving van het ministerie van OCW heeft als doel om kansengelijkheid te vergroten. Scholen bieden in samenwerking met de gemeente en lokale partijen extra activiteiten aan, zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Met deze activiteiten leren leerlingen waar ze goed in zijn, om op zichzelf te bouwen en de wereld te ontdekken. De subsidie School en Omgeving is bedoeld voor scholen met een hoge onderwijsachterstandsscore en scholen die binnen bestaande coalities deelnemen aan het programma School en Omgeving.

De subsidie School en Omgeving kan aangevraagd worden via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Lees meer over het programma en de regeling op de website van het ministerie van OCW en VNG.

Delen