Kamerbrief over verdere kwaliteitsverbeteringen voorschoolse educatie

Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over het verkennen van mogelijke verbeteringen in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.

Niet alle peuters groeien op in een taal- en speelrijke omgeving en worden thuis voorgelezen, terwijl dit veel invloed heeft op hun ontwikkeling. Voor deze peuters biedt voorschoolse educatie meer kans op een goede start in het basisonderwijs. Er zijn op verschillende punten concrete aanleidingen en mogelijkheden om de kwaliteit van ve verder te versterken.

In deze brief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  1. Effecten personeelstekorten in de ve op de kwaliteit
  2. Voorschoolse educatie in de gastouderopvang
  3. Structureel toezicht op de educatieve kwaliteit
  4. Evaluatie Lokale Educatieve Agenda
  5. Reactie op briefadvies Onderwijsraad

Meer lezen? Download dan hier de Kamerbrief.

Delen