Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op verschillende thema's op gebied van passend onderwijs. Ook geeft hij een update over verschillende aangenomen moties en toezeggingen, en bied hij diverse onderzoeken en jaarrapportages aan.

De verzamelbrief gaat in op:

 • Beschikbaarheid van persoonlijk contact over mentaal welzijn
 • Wachtlijsten (voortgezet) speciaal onderwijs
 • Niet-bekostigde initiatieven voor passend onderwijs
 • De klachtenrapportage van LBVSO over passend onderwijs
 • Veilig Thuis bij geschil over passend onderwijs
 • Leerlingenvervoer
 • Nieuwkomers
 • Tweetalig Primair Onderwijs
 • Hoogbegaafdenonderwijs
 • Leven lang ontwikkelen (LLO)
 • Fries in het onderwijs en onderwijs in andere streektalen
 • Kerndoelen moderne vreemde talen
 • Vervolg periodiek onderhoud van het curriculum
 • Programma schoolmaaltijden
 • Monitoronderzoek strategisch personeelsbeleid in het vo
 • Onderwijsresultatenmodel
 • Beëindiging expertise- en garantiebekostiging
 • Verankering schoolteam als voorwaarde voor onderwijsverbetering
 • Subsidieregeling voor energiecompensatie
 • Beleidsreactie op het onderzoek naar de kwaliteit van voorschoolse educatie
 • Onderzoek naar invoering en effecten van maatregelen gericht op ve 
 • Peilingsonderzoek naar Burgerschap s(b)so
 • Ten slotte biedt Dijkgraaf het rapport monitoring en evaluatie van maatregelen gelijke onderwijskansen van het NRO aan. Dit rapport bestaat uit vier onderzoeken naar de maatregelen uit het Actieplan Gelijke Kansen.

Meer verdieping nodig op een of meerdere van deze thema's? Lees hier de kamerbrief.

Delen