Actueel

Kamerbrief 'Beleidsagenda tegen segregatie in het funderend onderwijs'20 december 2020

De manier waarop we het onderwijs vormgeven, heeft invloed op de samenleving van de toekomst. Op school worden kinderen mede gevormd tot volwassenen. Ze maken er vrienden, verbreden hun blik en ontwikkelen hun talenten. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) concludeerden dat de sociaal-culturele tegenstellingen in de samenleving groter worden.

Lees hier de gehele Kamerbrief opgesteld door A. Slob, hierin onderstreept hij de conclusie van het SCP en de WRR enkomt met een beleidsagenda. Waarmee hij een eerste stap zet om de complexe problematiek van segregatie het hoofd te bieden. Op deze manier sluit hij aan bij de gemeenten, schoolbesturen en andere organisaties die de afgelopen jaren veel goed werk hebben verricht op dit vlak.

 

What do you want to do ?
New mail
Deel deze pagina: