Handreiking bereik ve verhogen

In deze handreiking gemaakt door het GOAB-ondersteuningstraject diepen we het bereik van voorschoolse educatie (ve) verder uit. Belangrijkste doel van deze handreiking is om gemeente en haar vve-partners zicht en tips te geven over bereik ve en hoe deze te verhogen.

De handreiking is met name bedoeld voor GOAB-ambtenaren die werk willen maken om het bereik ve in hun gemeente te verhogen. Echter vve-organisaties en JGZ kunnen uit deze brochure ook tal van tips halen en met deze kennis hun gemeente motiveren om met elkaar het bereik ve te verhogen.
We gaan achtereenvolgens in op: 
  • Actuele cijfers over bereik ve in Nederland
  • Redenen van ouders om geen gebruik te maken van ve
  • Rol gemeente om bereik ve te verhogen
  • Goede voorbeelden en ondersteunende tools voor zicht op en verhogen van bereik ve


Delen