Kindvolgsystemen voor peuters of kleuters in één overzichtstabel

Wat is belangrijk in het kiezen van een kindvolgsysteem? Om PM'ers en onderbouwleerkrachten bij deze vraag te helpen, heeft SLO een stappenplan ontwikkeld. Een onderdeel van dat stappenplan is de overzichtstabel waarmee je een groot aantal kindvolgsystemen voor peuters en kleuters onderling kunt vergelijken. Met de tabel kun je ook je eigen overzicht maken.

Vanuit de wet (wet IKK voor de kinderopvang en WPO voor basisonderwijs) is vastgelegd hoe je de ontwikkeling van kinderen moet volgen. Dit betekent onder andere planmatig volgen, observeren en registreren.

Het kost tijd om een kindvolgsysteem te kiezen. SLO heeft een stappenplan ontwikkeld die het keuzeproces ondersteunt:

Vooraf: de aanleiding om een (ander) kindvolgsysteem te kiezen.
Stap 1: Voorbereiding en randvoorwaarden
Stap 2: Criteria opstellen
Stap 3: Het maken van een eerste keuze
Stap 4: Vergelijken
Stap 5: Definitieve keuze
Stap 6: Implementatie en evaluatie

Een uitgebreide beschrijving van de stappen lees je op de website van SLO. Hier vind je ook een criterialijst, overzichten van kindvolgsystemen voor peuters en kindvolgsystemen voor kleuters.


Delen