Actuele informatie Taaleis en kwalificatie-eisen VE

Op 27 juni jl. publiceerde het ministerie van OCW een notitie met de kwalificatie-eisen voor pedagogisch medewerkers die in de voorschoolse educatie (VE) werken.

Je kunt de nieuwe versie hier downloaden:
Aantoonbaarheidseisen taaleis IKK en VE

Een geactualiseerde versie van de handreiking voor Starters VE is hier te vinden.

Per 1 januari 2025 moeten alle pedagogisch medewerkers in de kinderopvang voldoen aan de taaleis IKK. De taaleis houdt in dat pedagogisch medewerkers Mondelinge taalvaardigheid, bestaande uit Spreken, Luisteren en Gesprekken voeren, op taalniveau 3F moeten beheersen. Maar wanneer voldoe je hieraan en hoe toon je dit aan? Om duidelijkheid te scheppen over deze aantoonbaarheidseisen zijn er eenduidige afspraken gemaakt door de brancheorganisaties, cao-partijen, de MBO Raad, FNV en de ministeries van SZW en OCW.Delen