Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (hierna: Besluit) is een belangrijk stuurmiddel waarin de kwaliteitseisen voor ve zijn vastgelegd. Het besluit bevat onder andere eisen over het programma voor voorschoolse educatie, de groepsgrootte, en het opleidingsniveau van de pedagogisch medewerkers. 

Kwalificatie-eisen

In artikel 4 lid 1, 2 en 3 van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie staan de kwalificatie-eisen voor de pedagogisch medewerkers in de voorschoolse educatie (beroepskrachten VE). Dat zijn:

 1. De beroepskracht VE moet voldoen aan de kwalificatie-eisen voor pedagogisch
  medewerker. Deze zijn geregeld in de Cao Kinderopvang. Een werknemer in opleiding,
  die de kwalificerende opleiding nog niet met goed resultaat heeft afgerond, mag dus
  niet formatief worden ingezet op een VE-groep.
 2. De beroepskracht VE moet aantoonbaar beschikken over niveau 3F voor Mondelinge
  taalvaardigheid en Lezen (Nederlands).
 3. De beroepskracht VE moet specifieke scholing hebben gevolgd waardoor zij/hij
  beschikt over actuele kennis en vaardigheden VE.

Verder in dit Besluit:

 • Inzet pedagogisch medewerker
 • Basisvoorwaarden voor aantal beroepskrachten ve en groepsgrootte
 • Inhoud pedagogisch beleidsplan wat voorschoolse educatie betreft
 • Gebruik ve programma
 • Basisvoorwaarde kwaliteit lokatie
 • Tijdelijke specifieke uitkering aan gemeenten
 • Overgangsrecht
 • Inwerkingtreding

Naar het actuele Besluit 


Delen