Een grijs gebied - Onderzoek naar beleidsmaatregelen voor het tegengaan van segregatie in het onderwijs

Het consortium KBA Nijmegen, Kohnstamm Instituut, Oberon Onderzoek en Advies en SEOR BV doet in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoek naar onderwijssegregatie. Het onderzoek moet meer inzicht geven in wat effectieve, dat wil zeggen wetenschappelijk onderbouwde, beleidsmaatregelen en interventies zijn om segregatie in het Nederlandse onderwijs tegen te gaan. Het eerste monitorrapport is nu openbaar.

In de eerste fase van het onderzoek (2022-2023) hebben we ons gericht op de volgende doelstellingen: 1. Een actuele weergave bieden van onderwijssegregatie in Nederland en een monitor ontwikkelen die na de looptijd van het onderzoek kan worden voortgezet;
2. Het in beeld brengen van de beleidsmaatregelen die segregatie in het Nederlandse onderwijs kunnen tegengaan.

Komende jaren wordt de jaarlijkse monitoring van segregatie voortgezet, en gaan we dieper in op de vraag wat consequenties zijn van verschillende beleidsmaatregelen, o.a. met beleidssimulaties. Ook ontwikkelen we een opzet van experimenten en interventies waarin inzichten uit het onderzoek worden verwerkt.

Meer lezen? Kijk hier.Delen