Toegang tot onderwijs voor nieuwkomerskinderen: onderzoek door vier inspecties

"Voor kinderen en jongeren die verblijven op noodopvang (NO)- en crisinoodopvanglocaties (CNO) voldoet de toegang tot onderwijs nog steeds niet aan minimale kwaliteitsnormen." Dit stellen vier inspecties - de Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Arbeidsinspectie - naar aanleiding van hun onderzoek. "Dit alles schaadt niet alleen de ononderbroken ontwikkeling van kinderen en jongeren, maar vergroot ook hun (psychische) nood."

Van november 2022 tot en met januari 2023 voerden de vier inspecties een gezamenlijk onderzoek uit naar de toegang tot onderwijs voor nieuwkomerskinderen. Ze bezochten vier noodopvanglocaties, negen crisisopvanglocaties en de COA-opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Ter Apel. 

Wat bleek? Een groot deel van deze kinderen krijgt geen onderwijs en van een deel van de leerplichtige kinderen en jongeren is helemaal niet bekend of zij onderwijs krijgen. De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn:

  • Toegang tot onderwijs is niet gegarandeerd
  • Geen zicht op de omvang van het schoolverzuim
  • Alle verplaatsingen bemoeilijken de toegang tot het onderwijs
  • Verblijf in CNO- of NO-locaties is vaak langdurig
  • Onderwijs te laat opgestart
  • Scholen worden bij nieuwe locaties te laat betrokken

Meer lezen over de uitkomsten en achtergrond van het onderzoek? Bekijk dan deze webpagina of download hieronder de brief aan de staatssecretaris en factsheet.Delen