Definitieve SPUK voor Oekraïense peuters

De regering heeft maatregelen getroffen om de massaal toegestroomde Oekraïense ontheemden op te vangen, onder wie meer dan 1.500 peuters. Om achterstanden te voorkomen, is het wenselijk dat zij voorschoolse educatie volgen. Dit brengt uiteraard kosten met zich mee. Het gemeentelijke onderwijsachterstandenbudget (GOAB) dekt deze kosten onvoldoende. Het doel van de definitieve regeling specifieke uitkering (SPUK) is om gemeenten te ondersteunen bij het aanbieden van voorschoolse educatie aan ontheemde peuters. De middelen zijn beschikbaar vanaf vijf ontheemde peuters die op 1 november 2022 gevestigd waren in de gemeente.

In het document hieronder lees je meer over de regeling van de SPUK.


Downloads


Delen