Kennisclip GOAB Breed

In deze kennisclip laten we zien hoe gemeenten hun onderwijsachterstandenbeleid een extra impuls kunnen geven door samen te werken met andere beleidsterreinen en aan te sluiten bij (overheids)programma's.

Na het zien van deze kennisclip:

  • weet je welke programma's, activiteiten en beleidsonderdelen het GOAB gebruik kan maken om het onderwijsachterstandenbeleid te versterken;
  • heb je inspiratie opgedaan door voorbeelden van activiteiten en projecten in andere gemeenten in Nederland;
  • ken je een aantal voorbeelden van een goede samenwerking tussen gemeente, kinderopvang en schoolbesturen, in de strijd tegen onderwijsachterstanden.

 

Pas uw cookie-voorkeuren aan om deze video te bekijken

 

Bekijk de links uit de kennisclip:

Kansrijke start

 Kansrijke start

Doelenboom van de Gemeente Weert

Wijkgerichte aanpak Gemeente Barneveld 

Taalpact Krimpenerwaard 

Kansen voor Kinderen Gemeente Borger-Odoorn

Kansrijke Start Friesche gemeenten

Kansrijke Start in de regio Den Bosch

Preventief jeugdbeleid en Onderwijskansenbeleid

Taalschatten

Samen van Start

Handreiking inzet GOAB-middelen '23-'26


Delen