Podcast: Wat is de toegevoegde waarde van voor- en vroegschoolse educatie?

In Tjipcast, een podcast over onderwijs en gelijke kansen, gaat podcastmaker Tjip de Jong in gesprek met Paul Leseman (hoogleraar orthopedagogiek aan de UU), Cathy van Tuijl (lector jonge kind educatie aan de Hogeschool Saxion) en Anita Derks (directeur Landelijk Expertisecentrum Jonge kind en onderwijsmanager aan de Pabo aan de Hogeschool Rotterdam) over de toegevoegde waarde van voor- en vroegschoolse educatie voor jonge kinderen. In deze podcast wordt daarbij ingegaan op recent onderzoek van het Kohnstamm instituut en de Universiteit Utrecht.

Nieuwsgierig geworden? Luister (of kijk) de podcast hier.


Delen