Kennisclip: Doorgaande lijn

Op vierjarige leeftijd maken kinderen de overstap van de voorschool naar de basisschool. Als de voorschool en basisschool goed op elkaar aansluiten, en er sprake is van een doorgaande lijn, geeft dat kinderen een betere startpositie. Niet alleen in de kleutergroep maar tijdens de gehele schoolloopbaan.

Uit pre-COOL onderzoek blijkt dat de doorgaande lijn nog niet voor alle peuters en kleuters optimaal verloopt. Er liggen nog veel kansen om dit te verbeteren en daarmee de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.

In deze kennisclip hebben we het over:

  • Het belang van een doorgaande lijn
  • Toezichthouders
  • Afspraken maken over de doorgaande lijn
  • Overdracht van kindgegevens
  • Taken en verantwoordelijkheden van de gemeente
  • Taken en verantwoordelijkheden van ve-aanbieders
  • Wat kan er verbeterd worden?
  • Voorbeelden van geslaagde aanpakken
Pas uw cookie-voorkeuren aan om deze video te bekijken

 

Bekijk de links uit de kennisclip:

doelgroep-toeleiding-doorgaande-lijn

Thema: Doelgroep en toeleiding

Interbestuurlijk toezichtkader 2023

Onderzoekskader 2022-2023 voor toezicht op voorschoolse educatie en primair onderwijs

Handreiking: AVG en informatieoverdracht en -uitwisseling tussen kinderopvang en basisonderwijs

Kwaliteitskaart: Doorgaande lijn binnen de voor- en vroegschool

Onderzoekskader 2022-2023 voor toezicht op voorschoolse educatie en primair onderwijs

Verbeteren start in het basisonderwijs | Een wetenschappelijk kader


Delen