De peuter-kleutergroep in beeld

Op enkele plaatsen in Nederland bestaan peuter-kleuter-groepen: plekken waar geprobeerd wordt de inhoudelijke samenwerking tussen opvang en onderwijs te versterken en de overgang voor kinderen soepel te laten verlopen. Maar wat betekent dit voor de proceskwaliteit? Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam zochten dit uit.

De aansluiting tussen kinderopvang en de start van de basisschool kent verschillende vormen. In Nederland spreekt met vooral van een 'split system'. Er zijn echter ook plaatsen waar sprake is van toenadering tussen de voor- en vroegschool. Ruben Fukkink, Pauline Slot, Merel Breedeveld en Loes Leistra deden in een observatiestudie om de proceskwaliteit op deze peuter-kleuter-groepen te evalueren. 

Pedagogisch medewerkers, leerkrachten en kinderen op negen locaties werden geobserveerd. Een eerste conclusie uit het onderzoek is dat pedagogische kwaliteit van de peuter-kleuter-groep vergelijkbaar is met peilingen die bekend zijn voor afzonderlijke peutergroepen en kleutergroepen. De onderzoekers formuleerden ook mogelijke verbeterpunten om bijvoorbeeld de proceskwaliteit en het welbevinden van de kinderen, maar ook de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs te versterken. 

Meer informatie over het onderzoek en de uitkomsten lees je in het artikel 'De peuter-kleuter-groep: Peuters, kleuters, leerkrachten en pedagogisch medewerkers in beeld.'. 

 

Bron: Fukkink, R.G., Slot, P., Breedeveld, M. & Leistra, L. (2023). De peuter-kleuter-groep: Peuters, kleuters, leerkrachten en pedagogisch medewerkers in beeld.


Downloads


Delen