Infosheet gemeenten nieuwkomersonderwijs

De Rijksoverheid heeft een infosheet gepubliceerd over de rol van gemeenten in onderwijs aan kinderen verblijvend in de asielopvang. Het geeft een overzicht van verplichtingen en financiële regelingen met betrekking tot nieuwkomers (incl. Oekraïense ontheemden).

Download hier de infosheet.Delen