Wat is het effect van extra lestijd voor basisvaardigheden in het basisonderwijs op een school met veel achterstandsleerlingen?

Die vraag kwam binnen bij de Kennisrotonde. Dit is het antwoord van kennismakelaar Sjerp van der Ploeg. Uit zijn onderzoek blijkt dat extra lestijd die aan rekenen en taal in het basisonderwijs besteed wordt bijdraagt aan de verbetering van de leerprestaties voor die vakken. 

Rekenen en meer lestijd

In het basisonderwijs presteren de leerlingen beter wanneer hun leerkracht meer lestijd besteedt aan rekenen. En wanneer de leraren zelf beter geschoold zijn, is dit effect tot tweemaal groter. Ook is er een relatie gelegd tussen de manier waarop leraren hun lessen inrichten en het effect van instructietijd. Deze is groter als leerlingen actief participeren en ze de lesstof actief verwerken.

Extra instructietijd bij taallessen

Leerlingen die drie uren extra instructietijd kregen (die niet ten koste ging van andere vakken) over een periode van zestien weken behaalden hogere scores op leestesten die na afloop werden afgenomen. Dus ook voor taal blijkt extra lestijd zich uit te betalen in betere leerprestaties voor dat vak.

Naar het antwoord op de Kennisrotonde

Delen