Themaonderzoek Onderwijsinspectie: Signalen over de kinderopvang

De Onderwijsinspectie deed onderzoek naar de werkwijze van de GGD’en en gemeenten met betrekking tot de signalen die zij binnenkrijgen over kinderopvanglocaties. In dit artikel lees je de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek.

De GGD’en spelen een belangrijke rol in de veiligheid en kwaliteit van de kinderopvang. Ieder jaar inspecteren zij elk jaar alle kinderdagverblijven, buitenschoolse opvangvoorzieningen en gastouderbureaus. Met behulp van signalen vormen ze zich snel een goed beeld van de potentiële risico’s en kunnen zij mogelijke problemen in een vroeg stadium identificeren en aanpakken. 

Onderzoeksresultaten

Uit het op 19 december 2023 gepubliceerde rapport blijkt dat gemeenten en GGD’en de binnenkomende signalen over het algemeen snel en zorgvuldig afhandelen. Wel concludeert de Inspectie dat er ruimte is voor verbetering. Zo zijn er sterke aanwijzingen dat niet alle signalen de GGD of gemeente bereiken. En ziet de inspectie ontwikkelkansen als het gaat om de registratie van signalen en het opstellen van werkafspraken en richtlijnen.

Dit zijn de drie aanbevelingen van de Inspectie

1. Investeer in duidelijke informatieverstrekking over het signalenproces richting potentiële melders

Zowel GGD'en als gemeenten geven aan dat niet altijd duidelijk is waar men terecht kan voor het melden van signalen. Het is van belang om de bekendheid van de gemeenten en GGD’en als meldpunt te vergroten en potentiële melders goed te informeren over hoe ze signalen kunnen indienen.

2. Investeer in een goed werkend registratiesysteem voor signalen

Een goede registratie is belangrijk voor een effectieve afhandeling van signalen. Veel GGD’en maken gebruik van zelfontwikkelde registratieformulieren.Een goed werkend registratiesysteem kan gemeenten en GGD’en ondersteunen bij de afhandeling van signalen. Het vergemakkelijkt het proces van registratie, vermindert het risico op fouten en zorgt ervoor dat benodigde informatie snel toegankelijk is.

3. Formuleer (landelijke) denklijnen voor de inrichting van het signalenproces

Goede werkafspraken of richtlijnen voor het signalenproces kunnen bijdragen aan het efficiënt en effectief afhandelen van signalen en kunnen zorgen voor meer uniformiteit in de aanpak. Het ontbreken ervan kan leiden tot discussie of onnodig veel uitzoekwerk.

Lees het hele rapport van de Onderwijsinspectie of bekijk de factsheet van dit onderzoek.

Delen