Zorgt de peuter-kleutergroep voor een soepele overgang van kinderopvang naar school?

Om die vraag te beantwoorden deden de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam (2023) onderzoek naar de proceskwaliteit op negen peuter-kleuterlocaties. Ook werd er gekeken naar het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen.

Dit is wat zij ontdekten:

  • De onderzoekers zagen in de peuter-kleutergroepen voldoende tot goede proceskwaliteit.
  • Het niveau van welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen was vergelijkbaar met de uitkomsten uit andere Nederlandse studies.
  • Bij de kleuters zag men wel een iets betere speel-werkhouding en meer interacties met de pedagogisch-didactisch professionals dan bij de peuters.
  • De onderzoekers wijzen er op dat het goed vormgeven van een peutergroep wel aandacht vraagt.

Wil jij starten met een peuter-kleutergroep? 

Houd dan rekening met deze belangrijke punten: 

  1. Het onderwijs en de kinderopvang zijn hele andere werelden. Ze hebben allebei hun eigen regels en wetgeving. Daarom is het belangrijk om de randvoorwaarden goed te omschrijven. Daarmee borg je de kwaliteit.
  2.  Niet onbekend, maar daarmee niet onbelangrijk: de afstemming. Denk aan de afstemming tussen de opvang en de school, maar ook tussen ouders en gemeenten. Bekijk dit afstemmingsschema voor meer informatie.

Delen