Webinar Thuis in Taal & Laaggeletterdheid

Op 22 januari organiseerde de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) het webinar Thuis in Taal & Laaggeletterheid. Dit webinar gaat over het samenwerken met laaggeletterde ouders in het belang van de taalontwikkeling van hun jonge kinderen.

De GKA werkt samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs met aandacht voor thuis, school en de leefomgeving. Taalontwikkeling en laaggeletterdheid zijn in dit kader belangrijke thema's en er wordt dan ook op diverse manieren kennis over gedeeld.

In de webinar van 22 januari komen drie sprekers aan bod. Allereerst geeft Prof. dr. Maurice De Greef een introductie en deelt hij verschillende feiten en cijfers over laaggeletterdheid. Ook vertelt hij over de relatie tussen laaggeletterdheid en opvoeden en deelt hij goede voorbeelden uit de de praktijk. Vervolgens voert hij samen met lector Martine Van der Pluijm, schooldirecteur Tineke Visser en taalambassadeur Wendy de Groot het gesprek over laaggeletterdheid in relatie tot de taalontwikkeling van jonge kinderen. Zo gaat het onder andere over de wijze waarop ouders betrokken worden bij de taalontwikkeling en hoe je het gesprek op gang brengt over laaggeletterdheid.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan hier het webinar terug.

Delen