VVE-bereik en leesplezier bevorderen: de Enschedese aanpak

Worstelt jouw gemeente met het non-bereik in voorschoolse educatie? En misschien wel breder: ben je bezorgd over het afnemende leesplezier bij kinderen? Het zijn twee issues die in Enschede volop spelen. De gemeente bedacht er samen met de lokale partners de volgende aanpak voor. 

Vergroten VVE-bereik

De gemeente Enschede kent een VVE-bereik van 75%. Dat wil zeggen dat op een peildatum 75% van de geïndiceerde kinderen ook daadwerkelijk is gestart met een VVE-traject. Enschede heeft als doel het bereik op te hogen naar 85%. Eén van de belemmeringen die de gemeente vaststelde was dat de informatievoorziening over de voorschoolse educatie niet meer up-to-date was. Op de consultatiebureaus was een heel talige folder beschikbaar die niet consequent aan ouders werd verstrekt. In de gesprekken die gevoerd werden met de GGD, de kinderopvangorganisaties, het welzijnswerk en de bibliotheek kwam ook naar voren dat de term “voorschoolse educatie” jargon is. Waarom niet een eenvoudiger begrip daarvoor hanteren? En “indicatie” heeft ook iets vervelends in zich. Kan dat niet anders? Naar Rotterdams voorbeeld hanteert men in Enschede nu de algemene aanduiding “peutergroep” en in plaats van “VVE-indicatie” is er een “advies extra spelen en leren”. Er is een toegankelijke folder gemaakt in B1-taal. De folder verwijst met een QR-code naar een nieuwe website waarop ouders meer informatie kunnen vinden. Denk aan een handig kaartje van locaties, veel gestelde vragen (zoals “wat kost de peutergroep?”) en telefoonnummers van de diverse aanbieders. Wanneer een kind is geïndiceerd, maar vlak voor de tweede verjaardag - startleeftijd VVE in Enschede - nog niet is ingeschreven, ontvangen de ouders een uitnodigingskaart ter herinnering. De kaart is vrolijk vormgegeven, alsof het een uitnodiging is voor een verjaardagsfeestje is. Welke ouder laat zich dan niet verleiden?

 

Vergroten leesplezier

De landelijke trend in verminderende prestaties op het vlak van lezen is in de gemeente Enschede ook zichtbaar. Enschede zet daarom in op drie lijnen: versterken van het leesonderwijs, uitrol van de bibliotheek op school en een campagne om het bewustzijn bij ouders te vergroten. Ter versterking van het leesonderwijs organiseerde de gemeente samen met de onderwijsbesturen een “markt voor leesplezier” met daarop diverse vormen van scholingsaanbod voor leerkrachten. Scholen konden daarop naar wens inschrijven: er was 80% subsidie voor scholen met een weging groter of gelijk aan 33 en 20% subsidie voor scholen met een lagere weging. De uitrol van de bibliotheek op school werd op soortgelijke wijze gesubsidieerd. De bibliotheek op school omvat niet alleen het beschikbaar maken van een actuele collectie boeken, maar ook het zorg dragen voor een adequaat leesbeleid, het deelnemen aan allerlei lees-gerelateerde activiteiten en monitoring van de effecten. Inmiddels hebben 27 basisscholen in Enschede deze voorziening. Via de website www.gavoortaalenschede.nl krijgen ouders praktische uitleg en tips over het stimuleren van de taalontwikkeling bij hun kind. Links naar aanbod zoals de Voorleesexpress, filmpjes met voorbeelden hoe je taalspelletjes met je kind kunt doen, etc. De website wordt via een campagne in onder andere reclamezuilen en de wijkcentra onder de aandacht gebracht. Het is de bedoeling de campagne in de toekomst met enige regelmaat te herhalen.

Bekijk hier de materialen:

 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Hans Koier, beleidsmedewerker Onderwijs van de gemeente Enschede (j.koier@enschede.nl of 06-13364374)

Delen