Publicatie van de zesde voortgangsrapportage Kansrijke Start

De eerste 1000 dagen, vanaf 12 maanden tot de geboorte tot 2 jaar, zijn het fundament waarop de rest van het leven voortgebouwd wordt. De omgeving waarin een kind die eerste 1000 dagen wordt geboren, opgroeit en zich ontwikkeld zijn bepalend voor de latere gezondheid en ontwikkelkansen. Veel kinderen in Nederland maken een goede start en groeien gezond op, maar er zijn ook kinderen die een meer kwetsbare start maken. Om ook die kinderen de beste start van hun leven te kunnen bieden, wordt sinds 2018 het actieprogramma Kansrijke Start uitgevoerd. In april 2023 is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de zesde voortgangsrapportage gepubliceerd.

Vanuit het actieprogramma Kansrijke Start wordt volop ingezet op het opzetten van lokale coalities waarin gemeenten en professionals uit medisch en sociaal domein samenwerken rondom de eerste 1000 dagen van een kind. In juni 2022 is de vervolgaanpak Kansrijke Start 2022-2025 door het kabinet naar de Tweede Kamer gestuurd. De ambitie is dat er in elke gemeente structureel een lokale Kansrijke Start-aanpak komt zodat ouders in een kwetsbare situatie tijdig de juiste zorg en ondersteuning ontvangen.

In de zesde voortgangsrapportage wordt ingegaan op de resultaten die reeds behaald zijn en samenwerkingen die aan de hand van Kansrijke Start zijn opgestart. Ook wordt er stilgestaan bij de voortgang van de vervolgaanpak. 

Hier lees je er meer over

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurde 11 april 2023 de Tweede Kamer de Zesde voortgangsrapportage Kansrijke Start.

Bekijk hier de Kamerbrief

Delen