Onderzoek naar gezinsgerichte taalprogramma’s: wat werkt?

“Ouderbetrokkenheid is cruciaal voor de taalontwikkeling van jonge kinderen, maar voor ouders met lage basisvaardigheden kan dit een uitdaging vormen.” Dit stelt het Kohnstamm Instituut in de opening van het onderzoeksrapport ‘Wat werkt in het betrekken van laagopgeleide NT1- en NT2-ouders bij de ontluikende geletterdheid van hun kinderen?’. Het onderzoek richtte zich op  gezinsgerichte programma’s die de taalontwikkeling van jonge kinderen bevorderen.

Niet alle gezinsgerichte programma’s zijn even effectief in het bevorderen van de taalontwikkeling van jonge kinderen. Wat werkt voor welke doelgroep? En hoe betrek je ouders bij deze programma’s? Het Kohnstamm Instituut deed in samenwerking met het Expertisepunt Basisvaardigheden onderzoek om inzichtelijk te maken welke methoden werken om de motivatie en vaardigheden van laagopgeleide ouders bij het stimuleren van de taalontwikkeling van hun kind te vergroten.

Het onderzoek bestaat uit een drieluik. Ten eerste is er een literatuurstudie uitgevoerd naar effectieve aanpakken en methoden. Daarnaast is er inventarisatie gedaan van gangbare gezinsgerichte taalontwikkelingsprogramma’s in Nederland. Als derde onderdeel van het onderzoek zijn professionals en NT1- en NT2-ouders met ervaring met de programma’s geraadpleegd. Uit het onderzoek vloeien een aantal aanbevelingen voor gezinsgerichte taalprogramma’s voort. Zo blijkt dat er meer ruimte zou moeten zijn voor maatwerk (bijvoorbeeld het kunnen aanpassen aan verschillende gezinssituaties) en dat er meer gebruik kan worden gemaakt van de kennisbronnen binnen het gezin.

Meer lezen over het onderzoek? Download het rapport of lees verder op de website van het Kohnstamm Instituut.

Delen