Nieuwe gekwalificeerde minor VE: Peuters en VVE

Op advies van de commissie van deskundigen heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onlangs een minor toegevoegd aan de lijst van kwalificerende opleidingen voor VE.

Het gaat om de minor Peuters en VVE van de Hogeschool IPABO in Amsterdam. Met deze minor ben je -in combinatie met een kwalificerende opleiding conform cao- startbekwaam voor het werken in de VE.

Minor in het kort

In deze minor verdiep je je o.a. in de ontwikkeling van peuters, in passend beredeneerd spelaanbod, in de vve-methode en het observatiesvolgsysteem van je werkplek, in samenwerking tussen voor- en vroegschool, in meertaligheid en ouderbetrokkenheid.

Lees meer over de minor

Ook met deze minors ben je gekwalificeerd voor het werken in de VE:

  • Hogeschool van Amsterdam; minor Jonge Kind
  • Hogeschool Rotterdam; minor Jonge kind specialist
  • Hogeschool Rotterdam; minor Voor en Vroegschoolse Educatie

Lees alles over kwalificaties voor de VE

In de actuele versies (april 2024) van de Notitie aantoonbaarheid kwalificatie-eisen voorschoolse educatie en de Factsheet Kwalificatie-eisen beroepskrachten voorschoolse educatie

Delen