Nieuw op Onderwijskennis.nl: themapagina’s en toolkits ‘Leren en Lesgeven’ en ‘Jonge Kind’

Onderwijskennis.nl biedt sinds kort de Toolkits ‘Leren en Lesgeven’ en ‘Jonge Kind’, met aanpakken en interventies op basis van internationaal onderwijsonderzoek.

Om goed aan te sluiten bij de Nederlandse onderwijspraktijk, bieden themapagina’s extra kennis voor de Nederlandse context. Met deze toegankelijke kennis uit onderzoek en handreikingen voor de praktijk ondersteunt het NRO professionals bij het versterken van hun onderwijs.

De toolkits geven per interventie inzicht in het verwachte effect (maanden leerwinst), de bewijskracht en een inschatting van de kosten. Ze bevatten resultaten uit internationaal onderwijsonderzoek, samengebracht door de Engelse Education Endowment Foundation (EEF). Het NRO heeft deze EEF-toolkits vertaald en verrijkt met resultaten uit wetenschappelijk onderzoek gedaan binnen de Nederlandse onderwijscontext.

In de Toolkit ‘Leren en Lesgeven’ staat bijvoorbeeld de aanpak Feedback. Deze aanpak heeft (volgens de toolkit) een groot effect tegen zeer lage kosten, op basis van sterk bewijs. De pagina biedt onder andere informatie over belangrijke bevindingen, de effectiviteit van de aanpak en waar je rekening mee moet houden wanneer je aan de slag wilt met feedback.

Naast toegankelijke kennis uit onderzoek, staan op de themapagina’s praktische handreikingen, praktijkvoorbeelden en verdiepende bronnen. Zie bijvoorbeeld de themapagina Begrijpend lezen

Meer informatie vind je hier.

Delen