Is kwaliteit als sleutel tot maatschappelijk rendement in de kinderopvang?

Op die vraag geven onderzoekers Paul Leseman en Pauline Slot antwoord in ESB. "De baten voor jonge kinderen in achterstandssituaties bepalen het maatschappelijk rendement van investeren in kinderopvang, zo leert de internationale vakliteratuur. Het Nederlandse stelsel kan wat dat betreft effectiever worden ingericht", zo beginnen ze.

Visie op kinderopvang

De visie op kinderopvang in Nederland is in het laatste decennium fundamenteel veranderd. Naast de arbeidsmarktfunctie, staat in het publieke debat meer en meer de potentiële bijdrage van kinderopvang aan de ontwikkeling van kinderen centraal – met daarbij als bijzondere opdracht het bieden van gelijke ontwikkelingskansen voor alle kinderen.

De conclusies van de onderzoekers zijn:

  • Om maatschappelijk rendement te behalen moet de kinderopvang toegankelijk zijn voor alle kinderen tot zes jaar.
  • Pas als de kwaliteit van de opvang beter is dan het alternatief, de thuissituatie, zal de opvang maatschappelijk renderen
  • Kwaliteit leveren vereist een doorlopend pedagogisch plan met een op leeftijd afgestemd curriculum met ontwikkelingsdoelen

Daarom lezen

De begrippen proceskwaliteit, emotionele proceskwaliteit, educatieve proceskwaliteit, curriculumkwaliteit, structurele en omgevingskwaliteit, organisatiekwaliteit en stelselkwaliteit worden niet alleen uitgelegd, maar ook becommentarieerd met verwijzingen naar recent onderzoek.

Lees het hele artikel

Delen