Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs

Met het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) stelt het kabinet 5,8 miljard euro beschikbaar voor voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs. Deze middelen zijn bedoeld voor maatregelen die zijn gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, het inhalen én compenseren van leervertraging en het ondersteunen van leerlingen die het moeilijk hebben. Naast scholen zijn de gemeenten een belangrijke schakel in de uitvoering van het NP Onderwijs. Vandaar dat Regioplan op 13 januari gemeenten heeft uitgenodigd om hun ervaringen met de uitvoering van het NP Onderwijs te delen in een digitale vragenlijst.

De vragenlijst gaat over de keuze van maatregelen door uw gemeente en eventuele samenwerking met andere partijen. Ook als de gemeente nog (definitief) moet bepalen voor welke maatregelen wordt gekozen, zijn de ervaringen van de gemeente voor ons van groot belang. De gemeenten zijn per e-mail uitgenodigd om mee te werken aan het onderzoek.

Als u vragen heeft over het onderzoek of over de enquête, kunt u contact opnemen met de onderzoeker, Jacob van der Wel (jacob.van.der.wel@regioplan.nl). Als je vragen hebt over het Nationaal Programma Onderwijs of over de uitvoering ervan, kun je terecht op de website van het NP Onderwijs, of u kunt op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 bellen met (0800) 424 04 24.

Delen