Handreiking starters VE

Met voorschoolse educatie (VE) voor peuters met een risico op een (taal)achterstand kunnen we de kansen van kinderen vergroten. Dat is een doel dat aansluit bij de pedagogische opdracht van de kinderopvang; een maatschappelijke opdracht met hoge urgentie. De handreiking 'Starters VE' is ontwikkeld met informatie over: Wat is (V)VE? Welke eisen worden gesteld aan VE? Hoe wordt VE gefinancierd? Wie houdt toezicht op VE? Welke stappen kun je nemen om VE-aanbieder te worden?

Kinderopvangorganisaties die VE aanbieden, doen dat vanuit hun missie: alle kinderen de beste kansen bieden en kansenongelijkheid tegengaan. Hoe eerder kinderen in beeld zijn en een gericht aanbod van ontwikkelingsstimulering krijgen, hoe beter hun kansen op een goede ontwikkeling.

Heb je een kinderopvangorganisatie en overweeg je te starten met een aanbod VE? Wil je meer weten over wat er allemaal komt kijken bij het aanbieden van VE? Zoek je informatie over wet- en regelgeving waaraan je moet voldoen als je VE-aanbieder bent? Wil je weten hoe de VE georganiseerd en gefinancierd wordt? Bekijk dan de handreiking 'Starters VE'. 

Bekijk hier de handreiking starters VE

Delen