Evaluatie van Amsterdamse familiescholen

In 2019 zijn de Amsterdamse familiescholen opgezet om kansengelijkheid te bevorderen. Leerlingen en ouders krijgen ondersteuning (bijv. armoederegelingen, taalvaardigheid, schuldhulp of jeugdzorg) om hun situatie te verbeteren. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en Kohnstamm Instituut blijkt dat de familiescholen positieve effecten hebben op de leerprestaties van kinderen en de ouderbetrokkenheid, en helpen om armoede te lijf te gaan. Zo zijn verbeteringen te zien in de woordenschat, leesplezier en rekenvaardigheid van leerlingen.

De thuissituatie van kinderen en de buurt waar ze opgroeien hebben invloed op de onderwijskansen van kinderen. De Amsterdamse Familiescholen zijn gestart om steun te bieden aan kinderen en ouders die dat nodig hebben, door te investeren in de samenwerking met maatschappelijke instellingen op verschillende beleidsterreinen. Kinderen en ouders komen op die manier met nieuwe activiteiten in aanraking, waarmee hun leefwereld wordt vergroot. De inzet op meer ouderbetrokkenheid maakt dat ouders beter op de hoogte zijn van wat er op school gebeurt en de school beter zicht heeft op de thuissituatie van het kind.

Ook in andere gemeenten (Utrecht, Heerlen en Den Haag) is er interesse naar de aanpak van de familiescholen.

Meer weten? Download dan hier het onderzoeksrapport.

Delen