CBS vernieuwt cijfers verwachte onderwijsachterstanden per gemeente

Het CBS heeft het dashboard 'Verwachte onderwijsachterstanden' ge├╝pdatet met nieuwe gegevens. Hier vind je de laatste cijfers over het aantal kinderen dat in jouw gemeente een risico op een onderwijsachterstand hebben.

Achterstandsscores

Met behulp van het dashboard kunnen onderwijsscores berekend worden - per peuter (2,5 tot 4 jaar) en basisschoolleerling - en vervolgens opgeteld worden tot achterstandsscores per gemeente.

Budget verdelen

Deze scores drukken de verwachte achterstandsproblematiek per gemeente uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over gemeenten kan verdelen.

Gerichte inzet

Om de toegekende middelen zo doelgericht mogelijk in te kunnen zetten, is het voor de gemeenten van belang om te weten op welke plekken het risico op onderwijsachterstanden in hun gemeenten het grootst is.

Tabellen en heatmaps

In dit dashboard wordt daarom per gemeente de spreiding van kinderen met een risico op onderwijsachterstanden op wijkniveau - door middel van tabellen en heatmaps - in kaart gebracht.

Bekijk de verwachte onderwijsachterstanden per gemeente.

Delen